JAK KUPOWAĆ

Zaloguj się lub utwórz konto.
Wybierz produkty.
Wybór płatności i wysyłki

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (22 213 11 90 wew 101) lub wysyłając email na adres instytut [ @ ] ipjp2.pl . Dziękujemy!

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 - 16:00

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO?

*

Sympozjum - Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini

W dniu 10 maja 2011 r. odbyło się sympozjum Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini. Organizatorami byli Instytut Papieża Jana Pawła II i Wydział Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Sympozjum miało miejsce w auli im. Abpa Kazimierza Majdańskiego WSnR w Łomiankach. Słowo wstępne wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Ozorowski, który również poprowadził spotkanie. Ks. dr Zdzisław Struzik (Nauka kard. Stefana Wyszyńskiego o roli rodziny w przekazywaniu wartości Słowa Bożego w kontekście adhortacji Verbum Domini) wykazał spójność nauki kard. Stefana Wyszyńskiego dotyczącej człowieka, jego godności, miejsca osoby ludzkiej w małżeństwie i rodzinie z tekstem adhortacji Benedykta XVI. Ks. prof. AP dr hab. Jan Turkiel w swoim wystąpieniu (Aksios w Septuagincie) wskazał na wielorakie znaczenie słowa aksios występujące w Starym Testamencie. Ks. dr Andrzej Najda (Aksjologia pierwotnego chrześcijaństwa w świetle Nowego Testamentu) dokonał m.in. analizy wartości: wiary, nadziei i miłości w Nowym Testamencie. O współczesnej homiletyce oraz roli Słowa Bożego w liturgii mówił ks. dr Wojciech Turowski (Verbum Domini wyzwaniem dla współczesnej homiletyki). Ks. dr Cezary Naumowicz w swoim wystąpieniu Słowo Boże duszą teologii przedstawił relację między teologią a Pismem Świętym. Źródła wiedzy religijnej młodzieży omówił ks. dr Dariusz Tułowiecki (Biblia czy Facebook? Źródłem wiedzy religijnej młodzieży), który przeprowadził badania na grupie uczniów gimnazjalnych w diecezji łomżyńskiej. Wykład był ilustrowany wykresami, prezentującymi wyniki badań.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w serii Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1    

GÓRA