JAK KUPOWAĆ

Zaloguj się lub utwórz konto.
Wybierz produkty.
Wybór płatności i wysyłki

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (22 213 11 90 wew 101) lub wysyłając email na adres instytut [ @ ] ipjp2.pl . Dziękujemy!

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 - 16:00

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO?

*

Marzec w dziale naukowo-badawczym

W marcu Dział Naukowo – Badawczy Instytutu Papieża Jana Pawła II przygotowuje się do inicjatywy „Tydzień dla Życia” – ciągu wydarzeń edukacyjno – kulturalnych, które mają na celu promocję i ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Konferencje prasowe, sympozja, koncerty i warsztaty związane z tą problematyką odbędą się w Warszawie w dniach 16 – 26 marca – w rocznicę encykliki Jana Pawła II „Ewangelium vitae”. Instytut Papieża Jana Pawła II objął wydarzenia patronatem. W sposób szczególny poprzez organizację i przygotowanie referatów pracujemy nad konferencją „Ratujmy życie – wspierajmy rodzicielstwo”, która odbędzie się dnia 21 marca w Szpitalu im. Świętej Rodziny.

Migracje zarobkowe rodzin polskich to drugi ważny temat tego miesiąca. Jan Paweł II wielokrotnie w swoich wypowiedział przestrzegał przed negatywnymi skutkami rozłączenia rodziny spowodowanego koniecznością poszukiwania pracy przez jednego z rodziców.
Dnia 24 marca na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW odbędzie się na ten temat konferencja, pt. „Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej”.

Trwają prace nad publikacją „Słownik aksjologiczny”, która dzięki współpracy pedagogów, psychologów, socjologów, teologów i kulturoznawców całościowo traktuje
temat wychowania do wartości. W książce znajdzie się ponad 100 haseł z zakresu aksjologii uzupełnionych o pozycje bibliograficzne, rozwijające poszczególne zagadnienia.

Dział naukowy przygotowuje także kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia, które zostanie ukazane na tle wydarzeń historycznych począwszy od roku 1925 do 1981.
Aktualnie w opracowaniu mamy rok 1948.

GÓRA