JAK KUPOWAĆ

Zaloguj się lub utwórz konto.
Wybierz produkty.
Wybór płatności i wysyłki

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (22 213 11 90 wew 101) lub wysyłając email na adres instytut [ @ ] ipjp2.pl . Dziękujemy!

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 - 16:00

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO?

*

VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną

w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze 20 lub więcej finałowych prac spośród, których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Najważniejsze informacje w skrócie:

 1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:
 • do 16 roku życia (włącznie),
 • powyżej 16 roku życia.
 1. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.
 3. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), lub osobiście do 28 września 2012 r. do godz. 16 00 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.
 4. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:
  1. tytuł konkursu;
  2. tytuł zdjęcia;
  3. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;
  4. dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;
  5. wiek uczestnika konkursu.
  6. 6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).
   1. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:

I miejsce 3 000 zł,

II miejsce 2 000 zł,

III miejsce 1 500 zł.

 

UWAGA!

Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Iwona Siwik                         (22) 59-79-571    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Hanna Wiszniewska          (22) 59-79-573    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Poniżej wzór oświadczenia, dostępny także na stronie www.mazovia.pl:

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, w prasie lokalnej, mediach oraz w wydawnictwach promujących województwo mazowieckie.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Administratorem danych osobowych VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

……………………………………………

Data, miejscowość, podpis autora zdjęcia (w przypadku osób niepełnoletnich także rodzica lub opiekuna prawnego )

Regulamin w pliku PDF (pobierz)

GÓRA