JAK KUPOWAĆ

Zaloguj się lub utwórz konto.
Wybierz produkty.
Wybór płatności i wysyłki

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się telefonicznie (22 213 11 90 wew 101) lub wysyłając email na adres instytut [ @ ] ipjp2.pl . Dziękujemy!

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 - 16:00

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO?

*

Zapowiedź wydawnicza

W Dziale Wydawniczym Instytutu trwają prace nad kilkoma nowymi publikacjami. Jedną z nich jest Logos i ethos dramaturgii Karola Wojtyły – Jana Pawła II Zdzisławy S. Specht-Abramiuk.

Autorka, odwołując się do kolejnych etapów życia i twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II, analizuje podstawową funkcję dramatu. Związany z nią Logos rozumie jako sposób pojmowania rzeczywistości oraz dochodzenia do jej sensu. Logos pozostaje więc zawarty w tekście, słowie i akcji. Natomiast ethos należy rozumieć jako sposób odniesienia do tej rzeczywistości, do sensu, który istnieje w tekście, słowie i akcji.

Zdzisława S. Specht-Abramiuk w każdym z rozdziałów analizuje życie i twórczość papieża w perspektywie dramaturgicznej. Przedstawia Karola Wojtyłę jako ucznia gimnazjum wadowickiego, jako studenta polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, aktora Teatru Rapsodycznego, autora dramatów m.in.: Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera, Promieniowanie ojcostwa.

Dzięki umiłowaniu literatury i zaangażowaniu teatralnemu młody Wojtyła lepiej rozumiał swój sierocy los, historię własnego życia interpretował w słowie i akcji. Szczególne znaczenie miała dla niego literatura romantyczna i Młodej Polski, w tym zwłaszcza Słowackiego, Norwida i Wyspiańskiego.

Ostatnia część pracy dotyczy działalności apostolskiej i nauczania Jana Pawła II. Autorka dowodzi, że papież Polak był dramaturgiem Kościoła w pełnym tego słowa znaczeniu.

Z pewnością praca Zdzisławy S. Specht-Abramiuk jest nowatorska i dlatego warto się z nią zapoznać. Serdecznie zapraszamy w październiku.

 

GÓRA