Prace realizowane obecnie w Bibliotece

Opublikowano: 3 kwietnia 2008 r.
3 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Na bieżąco powiększają się również zasoby otrzymywanych czasopism. W nowym roku prenumerata została wzbogacona o dwa dzienniki i jeden tygodnik: Polska, Dziennik, Idziemy. W sumie jest to ponad sześćdziesiąt tytułów.    

W połowie stycznia dokończono opracowywanie zbiorów otrzymanych  w darze od bibliotek rzymskich. Znaczna ich część to zagraniczne pozycje w języku angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i innych. Większość poświęcona jest osobie Jana Pawła II – prezentuje Jego nauczanie oraz dokumentuje przebieg pontyfikatu. Przykładowe tytuły to: Avvenire,  Corriere della sera, Studi Catolici, La Croix, Famiglia Cristiana, Dieu est Amour, Il Messagero, Catholic Herald.
12

Ponadto kontynuowane są prace związane z opracowaniem materiałów prasowych związanych z pięcioma wizytami Jana Pawła II w Meksyku. Przygotowywane artykuły pochodzą z El Universal, El Sol de Mexico, Ovaciones, Novedades, La JornadaExcelsior.

Na najbliższe tygodnie planowane jest również podjęcie prac dotyczących bibliografii wizyt duszpasterskich Ojca Świętego w Francji. Każdego tygodnia księgozbiór Biblioteki wzbogacany jest o kolejne pozycje. Na bieżąco powiększają się również zasoby czasopism otrzymywanych w prenumeracie. Książki opracowywane są rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączane są do katalogu MAK. W ten sposób katalog komputerowy zwiększył się o kolejne woluminy, wśród których znaczna część to pozycje obcojęzyczne.

Za pomocą katalogu on-line Biblioteki odnaleźć można nie tylko listę publikacji książkowych, ale także czasopism i artykułów opracowywanych w naszej Bibliotece.

Obecnie rozpoczęto także procedury przetargowe na dostarczenie książek.  

12

Księgozbiór Biblioteki poszerzony został o pozycje otrzymane w darze od Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Książki opracowano rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączono do katalogu MAK. W ten sposób zbiory nasze wzbogaciły się o 443 woluminy, z których znaczna część to pozycje w języku włoskim.

Zakończono prace nad uruchomieniem katalogu on-line biblioteki. Za jego pomocą odnaleźć można, uzupełnianą na bieżąco, listę publikacji książkowych, a także czasopism i artykułów opracowywanych w naszej Bibliotece. Dostęp do Katalogu On-Line od dziś jest dostępny bezpośrednio ze strony głównej Instytutu

W związku z pojawieniem się materiałów prasowych zebranych przez delegację meksykańską przeorganizowano strukturę baz katalogowych tworząc rejestr zawartości czasopism. Trwają obecnie prace nad opracowaniem rzeczowym i formalnym artykułów ukazujących się w trakcie 5 pielgrzymek papieskich Jana Pawła II do Meksyku.

Opracowane materiały pochodzą z następujących tytułów prasowych:

 • El Sol de Mexico
 • Excelsior
 • El Universal
 • Novedades
 • Ovaciones
 • La Jornada
1

Do księgozbioru wprowadzono 14 pozycji książkowych zakupionych w trakcie delegacji przedstawicieli Instytutu Papieża Jana Pawła II do Meksyku. Tematyka zbioru dotyczy zarówno śladów Jana Pawła II jak i problematyki historycznej bądź związanej ze sztuką i kulturą tego regionu.

5

Trwają prace nad opisywaniem i opracowywaniem wciąż napływających zbiorów. W ciągu 2 ostatnich miesięcy zasób katalogu komputerowego poszerzył się ponad dziesięciokrotnie (ze 149 do 1602 rekordów). Napływające drogą zakupów książki na bieżąco wprowadzane są do katalogu komputerowego. Na uzupełnienie czekają jeszcze publikacje napływające z darów.

Równolegle przygotowywane jest udostępnianie katalogów (zarówno książek jak i wydawnictw ciągłych) w Internecie. Nastąpi to w połowie czerwca.

Trwają prace nad uruchomieniem modułu Wypożyczeń programu Bibliotecznego MAK. Zastąpi on dotychczasową tradycyjną formę rejestracji wypożyczeń książek.

Obecnie prowadzone są segregatory o następującej tematyce:

 •  Sanktuaria Maryjne
 •  Polonia – Europa
 •  Polonia – Ameryka Północna
 •  Polonia – Ameryka Łacińska
 •  Materiały kanadyjskie – Polonia
 •  Rzym
 •  Misje
 •  Parafia Opatrzności Bożej
 •  Dni Papieskie
 •  Plakaty/Broszury/Foldery/Zaproszenia
 •  Artystyczne/Kartki/Inne druki ulotne

4

Prowadzone są i na bieżąco uzupełniane teczki z wycinkami prasowymi i informacjami z Internetu (teczki tematyczne: ?Świątynia Świętej Bożej Opatrzności”, ?Instytut Papieża Jana Pawła II” oraz ?Sanktuaria Maryjne” ). Ponadto, zbierane są różnorodne materiały dotyczące zabytkowego Kościoła św. Anny w Wilanowie.