Jan Paweł II a pokój

Opublikowano: 24 października 2008 r.
24 października 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

Nauce Jana Pawła II o pokoju poświęcono sesję naukową pt.: ?Jan Paweł II o pokoju, wojnie i wojsku”, organizowane przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie. Ze strony Instytutu Papieża Jana Pawła II wykład na temat ?Przesłania papieskich Orędzi na Światowe Dni Pokoju” wygłosiła dr Dominika Żukowska.

Jedną z główny osi nauczania papieskiego było wezwanie do zaniechania wojen oraz wzajemne przebaczenie i pojednanie. Specyfika Orędzi o pokoju, które bądź co bądź zyskały ważny status na gruncie polityki międzynarodowej, polega na tym, że Papież przywraca pojęciu pokoju wymiar moralny i etyczny. Zagadnienie pokoju jest przez Papieża rozwijane przede wszystkim z perspektywy jego filozofii personalizmu, dla której dobro człowieka stanowi centrum działań politycznych, militarnych, ekonomicznych i społecznych. Źródła pokoju są więc głęboko osadzone w chrześcijańskiej wizji człowieka. Pokój w dużej mierze zależy od samopoznania. Od uświadomienia sobie własnych słabości i namiętności, które mają ogromny wpływ na codzienne decyzje. Wychowanie do pokoju musi zaczynać się na poziomie rodziny i przejść na teren szkoły, pracy, codzienności. Wychowanie to spotyka się niejako z wychowaniem do miłości, ponieważ wszystko, co służy poznaniu człowieka, służy miłości. Dlatego życiem codziennym, ale i polityką państwową, musi kierować szacunek dla godności osoby.

Wytyczną, znakiem, drogowskazem dla wszystkich niech będzie papieskie przesłanie:?Gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi.

234567