Edukacja aksjologiczna – Wartości ogniwem integrującym środowiska szkolne. Programy wychowawcze

Opublikowano: 24 marca 2010 r.
24 marca 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście od wartości uniwersalnych i niezmiennych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi. Zaszeregowanie wartości do sfery przeżyć subiektywnych, automatycznie wykluczało aksjologię z obszaru nauki obiektywnej, doświadczalnie sprawdzalnej. Nowe spojrzenie na wartości, jako na doświadczenie i pewne uniwersum kulturowo-etyczne, przyniósł dopiero wiek XX. Od tego czasu aksjologia definiuje wartości i dokonuje prób ich kwalifikacji.

Określając wartości ze względu na sam przedmiot, który staje się nosicielem wartości można wyróżnić kilka płaszczyzn: mogą to być przedmioty indywidualne, żywe lub martwe, osobowe lub nieosobowe, wytworzone przez człowieka, przez naturę, nawet przez konkretne wydarzenia. Możemy więc mówić o wartości życia, o wartości relacji z rodzicami, o wartości kontaktów z przyrodą nieożywioną, o wartości kultury, o wartości poematu literackiego, czy heroicznych czynów bohaterów wojennych.

Równocześnie aksjologia, mimo że porusza zagadnienia tak ważne dla procesów wychowawczych, nie jest powszechnie znana. Stąd zrodził się pomysł przygotowania konferencji na ten temat dla dyrektorów szkół, wychowawców i rodziców z terenu województwa mazowieckiego.

Organizatorami są: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wydział Teologiczny, Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Pierwsza z konferencji odbyła się w Warszawie w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na ul Wóycickiego 1/3, dnia 17.03.2010, a druga w Płocku dnia 24.03.2010. Następne spotkania odbędą się w kolejnych delegaturach Mazowieckiego Kuratorium Oświaty tzn. w Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach w przeciągu miesiąca od pierwszej konferencji warszawskiej.

Udało nam się stworzyć zespół specjalistów, którzy na co dzień zajmują się aksjologią wykorzystując odmienne metody badawcze dostępne naukom pedagogicznym, psychologicznym, teologicznym, etycznym oraz socjologicznym. W gronie prelegentów znajdą się: ks. dr Zdzisław Struzik (IPJP2, ISNaR), ks. prof. Stanisław Dziekoński (WT UKSW), p. prof. Krystyna Chałas (KUL), ks. dr hab. A. Maj (KUL), p. prof. Maria Ryś (UKSW), ks. dr hab. S. Chrobak (UKSW), prof. F. Adamski (KA), p. dr Ewa Jancewicz (MSCDN).

Przy okazji konferencji chcielibyśmy przedstawić nauczycielom różne propozycje doskonalenia zawodowego ukierunkowane na naukę o wartościach a organizowane przez takie podmioty jak: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Teologiczny UKSW oraz Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Instytut Papieża Jana Pawła II włącza się w ten projekt poprzez pierwszą jak do tej pory w Polsce próbę całościowego zdefiniowania wartości, ich opisanie oparte na nauce Jana Pawła II oraz stworzenie metodologii, która w sposób czytelny pozwoli nauczycielom, pedagogom i rodzicom pracować z dziećmi i młodzieżą, tworząc jednocześnie środowisko przyjazne rozpoznawaniu i przyjmowaniu wartości.

Kolejne konferencje odbędą się:

 Delegatura w Płocku – 24 marca

 Delegatura w Ostrołęce – 31 marca

 Delegatura w Radomiu – 8 kwietnia

 Delegatura w Siedlcach – 14 kwietnia

 Delegatura w Ciechanowie – 15 kwietnia

Zdjęcia z konferencji w Warszawie:

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Zdjęcia z konferencji w Płocku:

mt_gallery: