Dział współpracy zagranicznej – sprawozdanie za 2009 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
Kategorie: Działy
15 września 2012 | Kategorie: Działy

W tym roku Instytut Papieża Jana Pawła II nawiązał nowe kontakty z ośrodkami polonijnymi i instytucjami kultury funkcjonującymi na terenie Boliwii i Paragwaju. W sierpniu tego roku miał tam miejsce kongres teologiczny Ameryki Łacińskiej organizowany przez Instytut Ekumeniczny Teologii Andyjskiej w La Paz. Doszło tam do spotkania z przedstawicielami myśli teologicznej i społecznej Ameryki Południowej.

Zarówno w Boliwii jak i Paragwaju miały miejsce z osobami wspominającymi Podróż Apostolską Jana Pawła II. Archiwum Instytutu Papieża Jana Pawła II wzbogaciło się o ponad 70 wywiadów m.in. z biskupami diecezji La Paz, Oruro, Santa Cruz w Boliwii, kustoszami sanktuariów maryjnych oraz misjonarzami Ameryki Południowej, którzy zrzeszają wokół siebie środowisko polonijne.

Do samych przygotowań wizyty papieskiej w Boliwii zaangażowanych było 12 tys. osób. Zostały nawiązane nowe kontakty z przedstawicielami środowisk przygotowujących spotkanie ze strony ochrony policyjnej, wojskowej, opieki medycznej oraz organizacji socjalnych.

W Oruro mieści się dom Matki Nazarii Ignacji założycielki zgromadzenia Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościoła. Matka Nazaria beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1992 roku, na terenie diecezji Oruro świadczyła pomoc najuboższym. Do dzisiaj wielu ubogich korzysta z założonej przez nią jadłodajni, a wiele dzieci znajduje schronienie i miłość w sierocińcu. Instytut nawiązał kontakt ze zgromadzeniem.

Inną formą kontaktu są także lokalne domy kultury, bibliotekami oraz wydawnictwami czasopism: ?El Deber?, ?Los Tiempos?, ?Opinion?, ?La Patria?, które kształtują tamtejszą opinię społeczną. Wiele cennych materiałów udało się pozyskać z archiwów Konferencji Episkopatu zarówno Boliwii i Paragwaju.

Jednym z najciekawszych kontaktów było spotkanie z ks. Henrykiem Gąską SVD dyrektorem CONAPI ? CEP Funkcjonującej przy Konferencji Episkopatu Paragwaju, której zadaniem jest opieka pastoralna wśród Indian Guarani. Jednocześnie jednak działania podejmowane przez Kościół Paragwaju mają silne związki z ochroną kultury i dziedzictwa Indian. To tu została opracowana pierwsza mapa określająca terytorialny i kulturowy zasięg różnych plemion Guarani. Wokół Episkopatu zrzeszają się ludzie prowadzący projekty związane ze spisaniem języka Guarani i jego językową kodyfikacją.

W Asuncion w Paragwaju doszło do spotkania z Zarządem Cooperativa Juan Pablo II ? banku spółdzielczym, w którym realizuje się następujące projekty: sierociniec, hospicjum, szpital i przychodnia zdrowia. Otwarte na współpracę jest również Salezjańskie centrum dystrybucji filmów, które w swoich zbiorach posiada filmy o Janie Pawle II. Cennym kontaktem było spotkanie z zespołem ?Los Gomes?. Pieśń skomponowana przez nich dla Jana Pawła II stała się hymnem pielgrzymki papieskiej do Paragwaju.

Archiwum Instytutu wzbogaciło się o ponad 10 tyś. zdjęć pomników i krzyży papieskich, miejsc i osób związanych z wizytą papieża w Boliwii i Paragwaju, sfotografowanych gazet opisujących pielgrzymkę Jana Pawła II oraz liczne przykłady kultury Ameryki Południowej.

Nasi pracownicy kontynuują prace związane z inwentaryzacją eksponatów zgromadzonych w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie ? darów jakie Papież Polak otrzymał na przestrzeni lat 1978-2005 ? głównie obrazów, rzeźb i medali. Wspomniana instytucja ma swą siedzibę w Domu Polskim Jana Pawła II przy via Cassia 1200. Co pół roku zasoby Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu wzbogacają się o przysyłane z Ośrodka segregatory, w których umieszczone są kolejne karty z danymi zinwentaryzowanych obiektów. Każdy dostarczony tom zaopatrzony jest w płyty CD z elektronicznym zapisem zawartych w nim informacji.

Nadal utrzymywana jest współpraca z Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutem Polskim w Rzymie.

W tym roku działalność została rozszerzona o współpracę z uniwersytetem niemieckim w Dortmundzie. W przyszłym roku planujemy wspólną międzynarodową konferencję na temat ?Problematyki społeczno-gospodarczej w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI?.

mt_gallery: