Sympozjum “Jan Paweł II w Argentynie”

Opublikowano: 24 marca 2014 r.

Dnia 19 marca 2014 r., w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się sympozjum misjologiczne dotyczące pielgrzymek Jana Pawła II do Argentyny w latach 1982 i 1987. Pierwszym prelegentem był Pan Miguel Angel Cuña, konsul Argentyny, który opowiadał o znaczeniu wizyt apostolskich Jana Pawła II dla Argentyńczyków. Następnie ks. dr Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, przedstawił tematykę nauczania Papieża Polaka w czasie pielgrzymek do Argentyny. Następnie dr Alicja Fijałkowska (UW CESLA) przybliżyła kontekst społeczno-polityczny i gospodarczy, a Pan Grzegorz Polak (dziennikarz, publicysta, autor książek) ukazał relacje pomiędzy Janem Pawłem II i ówczesnym biskupem Bergoglio. Po przerwie, podczas której miała miejsca prezentacja sposobu przygotowania oraz degustacja oryginalnej herbaty Yerba Mate, Pani Karolina Dziewulska (UKSW) przybliżyła temat posługi polskich misjonarzy w Argentynie, a ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW) opisał metodologię pozyskiwania materiałów archiwalnych o pielgrzymkach Jana Pawła II w Argentynie.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Katedrę Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, przy współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie oraz Ambasadą Republiki Argentyńskiej w Polsce.

mt_gallery: