Konferencja naukowa „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

Opublikowano: 30 maja 2018 r.
30 maja 2018 | Kategorie: Aktualności, Dział naukowo-badawczy, Konferencje

26 maja 2018 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

Konferencję poprzedziła Msza święta, której przewodził ks. Kardynał Kazimierz Nycz.

Wkrótce po rejestracji i konferencji prasowej z udziałem jednej z uczestników konferencji – Elisabeth Rötzer, nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego panelu. W jego trakcie swoje przemówienia wygłosili: Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, ks. prof. Gilfredo Marengo z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie w Rzymie, Marek Czachorowski z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz wspomniana wcześniej Elisabeth Rötzer – córka słynnego Profesora Josepha Rötzera. Prelegenci skupili się w swoich wystąpieniach na historii, przesłaniu i kontrowersji jaką wzbudziła tytułowa encyklika. Akcentowali jej treść prowokującą do niejednogłośnych dyskusji oraz profetyczny charakter. Panel zakończyła żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami oraz zgromadzonymi gośćmi.

W trakcie trwania wydarzenia, zainteresowani mogli zapoznać się z publikacjami wydawnictw oscylujących wokół tematyki konferencji, w tym książkami i zeszytami wydawanymi przez Instytut Papieża Jana Pawła II. Na tę okazję, Instytut wydał Zeszyt Opatrzności Bożej nr 9: Wartość przesłania Encykliki Humanae vitae. Nauczania papieskie.

Po krótkiej przerwie konferencja podzieliła się na dwie sekcje. Prelekcje odbywały się równolegle w dwóch salach – słuchacze mogli bez przeszkód wybrać interesujące ich wystąpienia. Pierwsza z sekcji miała wymiar teologiczny. Swoimi wystąpieniami uświetnili ją ks. dr hab. Andrzej Pryba z Uniwersytetu w Poznaniu oraz ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW. 

Drugi panel skupiał się na aspektach opieki okołoporodowej. Ekspertami tej sekcji byli m.in.: ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, ks. dr hab. Artur Żuk, ks. doc. JCDr. František Čitbaj, dr Eugeniusz Bilonozhko.

Organizatorami konferencji byli:

  • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW,
  • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska,
  • Instytut Papieża Jana Pawła II,
  • Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.