Jan Paweł II, Polska i Unia Europejska

Opublikowano: 6 sierpnia 2019 r.
6 sierpnia 2019 | Kategorie: Aktualności, Dział Archiwalny

Na początku lipca Polskie Radio przekazało w darze Instytutowi Papieża Jana Pawła II dwupłytowy album zatytułowany „Ufam, że mnie słyszycie”. Został on przygotowany z myślą o 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się w dniach 2–10 czerwca 1979 r. Podczas jej trwania papież odwiedził osiem miast: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, rodzinne Wadowice, Oświęcim oraz Nowy Targ. Jednym z owoców wspomnianej wizyty było powstanie w roku następnym NSZZ „Solidarność”.

Bez wątpienia trzy pierwsze pielgrzymki papieża do Polski: w 1979, 1983 i 1987 r. wymiernie zmieniły historię współczesną, rozbudzając nadzieje i aspiracje niepodległościowe w wielu zniewolonych krajach Układu Warszawskiego.

Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat konsolidacji państw Starego Kontynentu. Po powstaniu niepodległej Rzeczypospolitej oraz zakończeniu „zimnej wojny” w 1991 r. był zwolennikiem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, co nastąpiło jeszcze za jego życia, dnia 1 maja 2004 r.

W pochodzącej z 28 czerwca 2003 r., Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa” można przeczytać następujące słowa: „Unia Europejska wciąż się poszerza. Do uczestniczenia w niej w bliższym lub dalszym terminie powołane są wszystkie narody podzielające jej podstawowe dziedzictwo. Należy sobie życzyć, aby to rozszerzanie dokonywało się z poszanowaniem wszystkich, by doceniane były szczególne właściwości historyczne i kulturowe, tożsamość narodowa i bogactwo wkładu, jaki mogą wnieść nowi członkowie, oraz by w sposób dojrzały realizowane były zasady pomocniczości i solidarności. Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznego i ekonomicznego; że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu”.