Zapowiedź wydawnicza „Jan Paweł II w Meksyku”

Zapowiedź wydawnicza „Jan Paweł II w Meksyku”

„Jan Paweł II w Meksyku”, red. ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW; ks. dr hab. Tomasz Szyszka SVD

 

             Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się XXVII tom z serii „Rozprawy i Monografie”. W całości będzie on poświęcony wizytom Ojca świętego w Meksyku. Jan Paweł II odbył pięć pielgrzymek apostolskich do Meksyku: 1979, 1990, 1993, 1999, 2002. Jak sam później przyznał, pierwsza pielgrzymka uświadomiła mu potrzebę pielgrzymowania po świecie. Spotkanie z wiernymi ma wyjątkowy wpływ na ich wiarę. Poprzez głoszenie Ewangelii i nauki Kościoła Papież umacnia tę wiarę. W Meksyku Jan Paweł II apelował o sprawiedliwość, proklamował prawa człowieka na podstawie katolickiej nauki społecznej.

W styczniu 2019 roku odbyła się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna zatytułowana „Pielgrzymki apostolskie Jana Pawła II do Meksyku. 40-lecie pierwszej pielgrzymki apostolskiej św. Jana Pawła II”. Prelegenci, reprezentujący różne ośrodki akademickie, przedstawili szereg bardzo interesujących referatów, dotyczących m.in.: przemian polityczno-społecznych w Meksyku, teologii wyzwolenia, tradycji guadalupskiej, meksykańskich świętych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, czy spotkań papieża z ludnością autochtoniczną Meksyku.

             Do publikacji będzie dołączona płyta CD, na której znajdą się wszystkie przemówienia papieskie. Taka forma prezentacji wynika z imponującej liczny homilii i przemówień papieskich, wygłoszonych podczas pięciu pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II do Meksyku. Zapraszamy!

Obrona wolności Narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości (1918-2018)

Obrona wolności Narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości (1918-2018)

Publikacja jubileuszowa pt. Obrona wolności Narodu księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. W 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości (1918-2018) autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika prezentuje działalność Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w odniesieniu do wartości wolności. Należy ją rozpatrywać na wielu płaszczyznach, a do najważniejszych możemy zaliczyć: postawę osobistą, wynikającą z patriotyzmu, postawę teologiczną, kościelną (eklezjologiczną) i postawę narodową. Dzięki głębokiej wierze Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński przeszedł przez wiele trudnych doświadczeń: cierpień, walki o wolność osobistą i społeczną. Kardynał przede wszystkim był społecznikiem, oddanym nauczycielem i współtowarzyszem doświadczeń i walki o wolność, którą rozumiał jako wartość podstawową, niezbywalną dla każdego życia ludzkiego. Publikacja została opatrzona obszernymi indeksami.