Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego państwa, aby wyrazić wdzięczność dla całego narodu tajlandzkiego za przyjęcie uchodźców z Półwyspu Indochińskiego. Jan Paweł II spotkał się z ówcześnie panującą rodziną królewską królem Bhumibolem Adulyadeyem i jego małżonką królową Sirikit, najwyższym patriarchą buddyjskim Vasaną Tarą, a także przedstawicielami wszystkich stanów i różnych grup społecznych. Wieczorem odprawił Mszę świętą na stadionie w intencji pokoju, koncelebrowaną wraz z biskupami tajlandzkimi oraz przybyłymi z Myanmar, Singapuru i Malezji. Dnia 11 maja 1984 r. Ojciec Święty odwiedził obóz uchodźców Phanat Nikhom, co odbiło się głośnym echem na całym świecie. W czasie Mszy świętej sprawowanej na placu naprzeciwko seminarium Saenghtam („Światłość Świata”) w Sampram, 23 diakonów przyjęło sakrament kapłaństwa. Papież spotkał się również z Konferencją Episkopalną w kaplicy szpitala św. Alojzego. Na zakończenie wizyty apostolskiej Jan Paweł II pobłogosławił chorych i personel szpitala.

Poniżej tej informacji zamieszczamy film video w formacie mp4. Istnieje możliwość jego legalnego pobrania. Zapraszamy do zapoznania się z filmem!

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “ZASADA POMOCNICZOŚCI PAŃSTWA A WSPIERANIE RODZINY”

9 marca br., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa “Zasada pomocniczości państwa a wspieranie rodziny”.

Konferencję otworzył ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną.

Prelegenci przybliżyli tematykę wspierania rodziny przez państwo. Przedstawiono ogólne założenia i sposoby realizacji pomocniczości z punktu widzenia państwa polskiego. Poruszono także tematykę wspierania osób starszych.

Organizatorami konferencji były: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW a także Instytut Papieża Jana Pawła II.

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “MACIERZYŃSTWO WYRAZEM MIŁOŚCI OJCZYZNY W NAUCZANIU PAPIESKIM”

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się kolejna publikacja z serii „Zeszyty o Bożej Opatrzności”. Zeszyt nr 11 w całości poświęcony jest zagadnieniu macierzyństwa i miłości rodzicielskiej, które ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW, rozpatruje w kontekście miłości do Ojczyzny.

Ze wstępu ks. Tadeusza Aleksandrowicza, proboszcza Parafii Opatrzności Bożej:

“Papież Jan Paweł II podkreślał, że godność człowieka rozlewa się na godność Ojczyzny. Młody człowiek dzięki miłości rodzicielskiej, której doświadcza w rodzinie, niesie dalej otrzymane dobro, jako wkład w budowanie społeczności, w której żyje. Bez ugruntowania podstawowych wartości, jakie posiada i przekazuje potomstwu rodzina, niemożliwy jest rozwój Narodu i umacnianie się jego tożsamości. Poprzez macierzyństwo i ojcostwo rodzice uczestniczą w twórczym działaniu Boga. Dzieje się to za sprawą daru przekazywania życia, a także przez podejmowanie działań wychowawczych.

W sposób szczególny widoczne jest to w zaangażowaniu kobiet, wypełniających z oddaniem misję macierzyńską. Niniejsze opracowanie w usystematyzowany sposób prezentuje problematykę macierzyństwa, będącego wyrazem miłości do Ojczyzny, w świetle nauczania papieży, a szczególnie Jana Pawła II”.

I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

18 października br. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II odbył się I Mazowiecki Zjazd Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wydarzenie zainicjowali: Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz i Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.Celem Zjazdu było upamiętnienie osoby Stefana Kardynała Wyszyńskiego, stworzenie tradycji wspólnej dorocznej uroczystości szkół Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Mazowsza, umożliwienie wzajemnego poznania się, stworzenie możliwości nawiązania realnej współpracy szkół: wzajemne dzielenie się dotychczasowym doświadczeniem i planami pracy na rzecz przekazywania dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, okazja do wspólnej modlitwy w intencji rychłej beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Bardzo dziękujemy za liczny udział delegacji szkół i liczymy na dalszą współpracę.

Już wkrótce ukaże się video-relacja prezentująca Zjazd.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.

ODDAJ KSIĄŻKĘ – STWÓRZ BIBLIOTEKĘ – ZAINSPIRUJ INNYCH. WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

W kwietniu i maju b.r. pracownicy Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II przeprowadzą zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży  – pacjentów szpitali. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://zaczytani.org/aktualnosci/. Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji i przyniesienia książek (zarówno nowych jak i  używanych w dobrym stanie) do Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II (budynek obok Świątyni Opatrzności Bożej) ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 1.