Ewangelia według Świętego Mateusza 25,34b-36

Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,

weźcie w posiadanie królestwo,

przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.