samorządowa instytucja kultury

Instytut Papieża Jana Pawła II

Badania

Instytut gromadzi wszelkie pamiątki związane z osobą Papieża Jana Pawła II, które kataloguje, opracowuje naukowo, organizuje badania i ekspedycje naukowe

Edukacja

Placówka prowadzi działalność edukacyjną adresowaną do przedstawicieli różnych grup wiekowych, a także studia nad recepcją nauki Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami

Rozwój

 Instytut wspiera rozwój instytucji oraz osób indywidualnych, udostępniając im zbiory biblioteczne, eksponując zgromadzone muzealia oraz organizując konferencje naukowe i szkolenia

Upowszechnianie

Instytut propaguje myśl i nauczanie Jana Pawła II poprzez wydawanie licznych publikacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń, tj. sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw itd.

Instytucja zarządzająca

Instytut Papieża Jana Pawła II jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

Ważne daty

2006

13 marca 2006 r., Instytut zostaje powołany do istnienia na mocy na mocy Uchwały Nr 26/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego  oraz zawartej na powyższej podstawie umowy między Archidiecezją Warszawską, reprezentowaną przez  Józefa Kardynała Glempa, Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej a Samorządem Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

2006-2009

Na potrzeby Instytutu Archidiecezja Warszawska użyczyła część nieruchomości w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej. Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2009 przeznaczył na wybudowanie nowej siedziby Instytutu 20 mln zł. 

2010

21 stycznia 2010 r., w obecności znamienitych gości, miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Instytutu. Nowa przestrzeń umożliwiła dalszy rozwój instytucji, w tym m.in.: pełne udostępnienie biblioteki, ekspozycję zebranych muzealiów, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń.

2016

10-lecie istnienia Instytutu.

2021

15-lecie istnienia Instytutu.

Cele Instytutu

Instytu Papieża Jana Pawła II swoje cele osiąga realizając szereg inicjatyw, do których należą m.in.:

Działalność archiwalna

pozyskiwanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów archiwalnych związanych z osobą Papieża

Działalność badawcza

prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i za granicą (Polonia)

Działalność oświatowa

tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego

Działalność biblioteczna

tworzenie biblioteki Jana Pawła II, gromadzącej jego dzieła i poświęcone mu opracowania oraz ich udostępnianie

Działalność wydawnicza

publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II

Działalność promocyjna

organizacja i udział w wydarzeniach propagujących myśl i nauczanie Papieża Jana Pawła II

Działy Instytutu

Organizacja wewnętrzna Instytutu wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników

Archiwum

pozyskiwanie,
katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł
Jana Pawła II
i poświęconych mu opracowań
oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań
oraz studium recepcji
papieskiego nauczania
w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii
oraz opracowań prezentujących
różne aspekty nauczania
Papieża Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert
edukacyjnych dla szkół,
opartych na wartościach
wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział
w wydarzeniach propagujących
myśl i nauczanie
Jana Pawła II

Archiwum

pozyskiwanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł Jana Pawła II i poświęconych mu opracowań oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział w wydarzeniach propagujących myśl i nauczanie Papieża Jana Pawła II

Podstawy prawne Instytutu

Instytutu Papieża Jana Pawła II działa na podstawie Uchwały nr 26/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 roku, Umowa w sprawie utworzenia i wspólnego prowadzenia instytucji kultury pod nazwą Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Statutu Instytutu Papieża Jana Pawła II

Raporty Instytutu

Instytut Papieża Jana Pawła II przynajmniej raz na rok wydaje publikację – Raport, w którym opisane są działania i osiągnięcia Instytutu z ostatniego okresu. Poniżej znajdziecie Państwo linki do pobrania raportów z poszczególnych lat

Nasze projekty

projekty prowadzone przez Instytut Papieża Jana Pawła II

Nasze wideo

Filmy na kanale Instytutu Papieża Jana Pawła II w serwisie YouTube