BIBLIOTEKA

Dział Biblioteka
Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel.: +48 22 885 85 02 wew. 131, 132
tel.: +48 22 213 11 90  wew. 131, 132
fax: +48 22 213 11 92
e-mail: d.biblioteka@ipjp2.pl

Promocja czytelnictwa

Biblioteka jako placówka promująca czytelnictwo organizuje akcje mające na celu aktywizację społeczności lokalnej.

Przykładem tego są imprezy w rodzaju „Przygarnij i uwolnij książkę”, które cieszą się sympatią ofiarodawców i „łowców” książek.

KATALOG BIBLIOTEKI INSTYTUTU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II pozyskuje, gromadzi i przechowuje księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących życia, pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zadania: 

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, polskich i zagranicznych: książek, czasopism, materiałów publikowanych i innych wydawnictw związanych z działalnością i nauką Jana Pawła II oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych i popularno naukowych;
  • udostępnianie, w formie bezpośredniej i za pomocą internetu, materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • czuwanie nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów w magazynach, dbanie o ich właściwe rozmieszczenie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach oraz ich bezpieczeństwo pod względem konserwatorskim, przeciwpożarowym i antywłamaniowym;
  • sporządzanie i prowadzenie kartotek magazynowych, kartotek wypisowych oraz kartotek elektronicznych;
  • prowadzenie okresowych scontr zbiorów;
  • obsługa wewnętrznego i zewnętrznego ruchu zasobów bibliotecznych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów;
  • udostępnianie zbiorów osobom spoza Instytutu w czytelni;
  • organizowanie wystaw z zasobów biblioteki oraz współpraca przy wystawach realizowanych przez Dział Muzealny i Wystaw;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej na bazie zbiorów własnych.

BIBLIOTEKA

Zadaniem i celem Biblioteki jest zbieranie i opracowywanie książek, materiałów i czasopism dotyczących życia i posługi papieża Jana Pawła II oraz jego następców, papieży: Benedykta XVI i Franciszka. W naszych zbiorach znajdują się także pozycje z działów takich jak: teologia, filozofia, historia Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, pedagogika i wychowanie, historia. Domeną Biblioteki stało się także gromadzenie najnowszych wydań literatury współczesnej, reportażu, poezji i książek dla dzieci.

Dziesięć lat istnienia placówki to czas wytężonej pracy, której celem było śledzenie ukazujących się na rynku wydawniczym nowości, opisujących życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Biblioteka przyjęła zasadę zbierania materiałów dokumentacyjnych o różnej treści: od poważnych dysertacji naukowych, poprzez teologiczne odniesienia do nauczania Świętego Jana Pawła II, biografie papieskie, aż po książeczki dla najmłodszych popularyzujące historię niezwykłego pontyfikatu.

Zaczątkiem pierwszych zasobów bibliotecznych były książki pochodzące z dubletów Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, spośród których najcenniejszą pozycją było wielotomowe wydanie „Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, czyli zebrane teksty nauczania Jana Pawła II. To dzieło stało się podstawą badań, studiów i odniesień opracowywanych i wydawanych później publikacji. Dary pochodzące z innych instytucji oraz bibliotek nadały dynamikę rozwoju księgozbioru. Otrzymaliśmy wiele cennych woluminów książek i czasopism m.in. z Biblioteki Jasnogórskiej, regularnie wpływały nowości wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Jana Pawła II w Lublinie. To tylko niektórzy nasi darczyńcy.

 

KSIĄŻKI

Nasz księgozbiór stale się poszerza. Wiele popularnych tytułów dotyczących papieża Polaka ukazało się również w formie tzw. książki mówionej, chętnie wybieranej przez osoby mające problem z czytaniem. Obecnie księgozbiór liczy 14 000 woluminów, około 200 audiobooków, oraz wiele roczników tytułów czasopism, do których zaliczamy: prasę codzienną, periodyki o tematyce społecznej, filozoficznej, czasopisma podróżnicze, krajoznawcze, historyczne, psychologiczne, a także tytuły dotyczące rynku wydawniczego. Niektóre tytuły dzienników i tygodników dostępne są jedynie w formie zdigitalizowanych plików.

 

CZASOPISMA

Posiadamy bogaty zbiór czasopism dotyczących: Kościoła, życia społecznego, wychowania, kultury i innych zagadnień. Zapraszamy do korzystania z dzienników, tygodników, miesięczników oraz periodyków naukowych. W naszych zbiorach posiadamy skany czasopisma „L’Osservatore Romano” na płytach CD za lata 1861-2008. 

Pracownicy Biblioteki opracowali w systemie MAK bazy rekordów bibliograficznych zawierających opisy pielgrzymek z następujących krajów: Argentyny, Belgii, Boliwii, Ekwadoru, Francji, Meksyku, Paragwaju, Peru, Portugalii. Artykuły te zostały pozyskane i zgromadzone podczas wypraw badawczych śladami Jana Pawła II.

Aktualności działu

Zasady korzystania z biblioteki w trakcie trwania epidemii Covid-19

Szanowni Czytelnicy, dla wspólnego dobra prosimy o przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa w Bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II: ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI INSTYTUTU PAPIEŻA JANA PAWŁA II W CZASIE EPIDEMII COVID-19 GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI § 1....

Czasowe zamknięcie biblioteki

Szanowni Państwo, zamknięcie biblioteki obowiązuje od rana 02.11.2020 r. do odwołania. Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia biblioteki nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie. Zachęcamy do zapoznania się...

Mamy rekord! Finał wielkiej zbiórki książek 2020

9 października b.r. Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II zakończyła akcję zbiórki książek. Wielka Zbiórka Książek prowadzona była po raz kolejny przez Fundację Zaczytani. Bardzo miło jest nam poinformować, że zbiórka książek w tym roku cieszyła się ogromną...

Rozpoczynamy szóstą edycję Wielkiej Zbiórki Książek!

Wielka Zbiórka Książek jest coroczną kampanią społeczną działającą przez miesiąc w całej Polsce. W kraju powstaje ok. 1300 punktów zbiórki, do których każdy może przynieść książki. Jak co roku, pracownicy Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II włączają się w tę...

Nowość wydawnicza „Jan Paweł II na Kubie”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Papieża Jana Pawła II "Jan Paweł II na Kubie". Jest to XXIX tom z serii „Rozprawy i Monografie” dotyczący pielgrzymki Ojca Świętego, która odbywała się w dniach 21-26 stycznia 1998 roku. Trudna...

Nasza aktywność

Biblioteka to nie tylko regały z książkami, lecz również ośrodek animacji kulturalnej

Zaczytani

Szczególną radość i zapał do pracy daje nam udział w zbiórkach organizowanych przez Fundację Zaczytani. Poprzez tę inicjatywę wiele placówek medycznych otworzyło barwne i bajkowe biblioteki małego pacjenta. Dzięki darczyńcom możemy wspierać inne tworzące się biblioteki.

Wsparcie dla bibliotek polonijnych

Hojność i spontaniczny odzew czytelników biorących udział w zbiórkach książek, dają nam możliwość podzielenia się lekturami. Z otrzymywanych darów tworzymy zestawy, które przekazujemy do powstających bibliotek na dawnych kresach RP.

 

Digitalizacja Warsztaty plastyczne

Organizujemy spotkania rodzinne, podczas których tworzymy np. palmy na Niedzielę Palmową czy kartki bożonarodzeniowe i ozdoby choinkowe.

Targi wydawców

Bierzemy udział w cyklicznych imprezach, takich jak Targi Wydawców Katolickich. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu,
promocji i sprzedaży publikacji wydawanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

Działy Instytutu

Organizacja wewnętrzna Instytutu wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników

Archiwum

pozyskiwanie,
katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł
Jana Pawła II
i poświęconych mu opracowań
oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań
oraz studium recepcji
papieskiego nauczania
w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii
oraz opracowań prezentujących
różne aspekty nauczania
Papieża Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert
edukacyjnych dla szkół,
opartych na wartościach
wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział
w wydarzeniach propagujących
myśl i nauczanie
Jana Pawła II

Archiwum

pozyskiwanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł Jana Pawła II i poświęconych mu opracowań oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział w wydarzeniach propagujących myśl i nauczanie Papieża Jana Pawła II

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!