BIBLIOTEKA

Dział Biblioteka
Instytut Papieża Jana Pawła II
ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1
02-972 Warszawa
tel.: +48 22 885 85 02 wew. 131, 132
tel.: +48 22 213 11 90  wew. 131, 132
fax: +48 22 213 11 92
e-mail: d.biblioteka@ipjp2.pl

Promocja czytelnictwa

Biblioteka jako placówka promująca czytelnictwo organizuje akcje mające na celu aktywizację społeczności lokalnej.

Przykładem tego są imprezy w rodzaju „Przygarnij i uwolnij książkę”, które cieszą się sympatią ofiarodawców i „łowców” książek.

KATALOG BIBLIOTEKI INSTYTUTU PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II pozyskuje, gromadzi i przechowuje księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących życia, pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Zadania:

  • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, polskich i zagranicznych: książek, czasopism, materiałów publikowanych i innych wydawnictw związanych z działalnością i nauką Jana Pawła II oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych i popularno naukowych;
  • udostępnianie, w formie bezpośredniej i za pomocą internetu, materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
  • czuwanie nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów w magazynach, dbanie o ich właściwe rozmieszczenie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach oraz ich bezpieczeństwo pod względem konserwatorskim, przeciwpożarowym i antywłamaniowym;
  • sporządzanie i prowadzenie kartotek magazynowych, kartotek wypisowych oraz kartotek elektronicznych;
  • prowadzenie okresowych scontr zbiorów;
  • obsługa wewnętrznego i zewnętrznego ruchu zasobów bibliotecznych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  • uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów;
  • udostępnianie zbiorów osobom spoza Instytutu w czytelni;
  • organizowanie wystaw z zasobów biblioteki oraz współpraca przy wystawach realizowanych przez Dział Muzealny i Wystaw;
  • prowadzenie działalności edukacyjnej na bazie zbiorów własnych.

BIBLIOTEKA

Zadaniem i celem Biblioteki jest zbieranie i opracowywanie książek, materiałów i czasopism dotyczących życia i posługi papieża Jana Pawła II oraz jego następców, papieży: Benedykta XVI i Franciszka. W naszych zbiorach znajdują się także pozycje z działów takich jak: teologia, filozofia, historia Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce, pedagogika i wychowanie, historia. Domeną Biblioteki stało się także gromadzenie najnowszych wydań literatury współczesnej, reportażu, poezji i książek dla dzieci.

Dziesięć lat istnienia placówki to czas wytężonej pracy, której celem było śledzenie ukazujących się na rynku wydawniczym nowości, opisujących życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II. Biblioteka przyjęła zasadę zbierania materiałów dokumentacyjnych o różnej treści: od poważnych dysertacji naukowych, poprzez teologiczne odniesienia do nauczania Świętego Jana Pawła II, biografie papieskie, aż po książeczki dla najmłodszych popularyzujące historię niezwykłego pontyfikatu.

Zaczątkiem pierwszych zasobów bibliotecznych były książki pochodzące z dubletów Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, spośród których najcenniejszą pozycją było wielotomowe wydanie “Insegnamenti di Giovanni Paolo II”, czyli zebrane teksty nauczania Jana Pawła II. To dzieło stało się podstawą badań, studiów i odniesień opracowywanych i wydawanych później publikacji. Dary pochodzące z innych instytucji oraz bibliotek nadały dynamikę rozwoju księgozbioru. Otrzymaliśmy wiele cennych woluminów książek i czasopism m.in. z Biblioteki Jasnogórskiej, regularnie wpływały nowości wydawane przez wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytut Jana Pawła II w Lublinie. To tylko niektórzy nasi darczyńcy.

 

KSIĄŻKI

Nasz księgozbiór stale się poszerza. Wiele popularnych tytułów dotyczących papieża Polaka ukazało się również w formie tzw. książki mówionej, chętnie wybieranej przez osoby mające problem z czytaniem. Obecnie księgozbiór liczy około 16 000 woluminów, około 200 audiobooków, oraz wiele roczników tytułów czasopism, do których zaliczamy: prasę codzienną, periodyki o tematyce społecznej, filozoficznej, czasopisma podróżnicze, krajoznawcze, historyczne, psychologiczne, a także tytuły dotyczące rynku wydawniczego. Niektóre tytuły dzienników i tygodników dostępne są jedynie w formie zdigitalizowanych plików.

 

CZASOPISMA

Posiadamy bogaty zbiór czasopism dotyczących: Kościoła, życia społecznego, wychowania, kultury i innych zagadnień. Zapraszamy do korzystania z dzienników, tygodników, miesięczników oraz periodyków naukowych. W naszych zbiorach posiadamy skany czasopisma “L’Osservatore Romano” na płytach CD za lata 1861-2008.

Pracownicy Biblioteki opracowali w systemie MAK bazy rekordów bibliograficznych zawierających opisy pielgrzymek z następujących krajów: Argentyny, Belgii, Boliwii, Ekwadoru, Francji, Meksyku, Paragwaju, Peru, Portugalii. Artykuły te zostały pozyskane i zgromadzone podczas wypraw badawczych śladami Jana Pawła II.

Aktualności działu

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydał  XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W...

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W całości będzie on poświęcony Kościołowi w Amazonii. Książka...

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 2022

8 maja obchodzony jest ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji przypominamy słowa Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego wypowiedziane na Jasnej Górze 4 maja 1958 r. na zakończenie...

Czasowe zamknięcie biblioteki

Szanowni Państwo, Biblioteka będzie nieczynna od 29.04. do 16.05.2022 r. Za utrudnienia przepraszamy. Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia biblioteki nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie.  ...

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: HOMILIE I KAZANIA NA ROK B

Niniejsza publikacja podzielona została na fragmenty odpowiadające kolejnym niedzielom roku liturgicznego, w których autor wyjaśnia i rozważa czytania liturgiczne dedykowane na dany dzień. Poszczególne części dodatkowo opatrzone zostały cytatami z nauczania...

Czasowe zamknięcie biblioteki

Szanowni Państwo, Biblioteka będzie nieczynna od 20.12. do 24.12.2021 r. Za utrudnienia przepraszamy. Czytelnicy, którzy z powodu zamknięcia biblioteki nie będą mogli zwrócić wypożyczonych materiałów na czas, nie będą ponosili opłat za ich przetrzymanie.  ...

Sympozjum misjologiczne „Kościół w Amazonii okresu synodalnego”

Ogólnopolskie sympozjum misjologiczne odbyło się 18 listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do spotkania można było dołączyć za pośrednictwem platformy Zoom oraz portalu Misyjne.pl. Organizatorzy sympozjum: Katedra Misjologii UKSW, Instytut...

Instytut Papieża Jana Pawła II na Targach Wydawców Katolickich

W dniach 23-26 września w Arkadach Kubickiego i Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie odbyły się XXVI Targi Wydawców Katolickich. Klimat i charakter tego wydarzenia najlepiej oddają słowa ks. Romana Szpakowskiego SDB, dyrektora i prezesa Stowarzyszenia Wydawców...

Nasza aktywność

Biblioteka to nie tylko regały z książkami, lecz również ośrodek animacji kulturalnej

Zaczytani

Szczególną radość i zapał do pracy daje nam udział w zbiórkach organizowanych przez Fundację Zaczytani. Poprzez tę inicjatywę wiele placówek medycznych otworzyło barwne i bajkowe biblioteki małego pacjenta. Dzięki darczyńcom możemy wspierać inne tworzące się biblioteki.

Wsparcie dla bibliotek polonijnych

Hojność i spontaniczny odzew czytelników biorących udział w zbiórkach książek, dają nam możliwość podzielenia się lekturami. Z otrzymywanych darów tworzymy zestawy, które przekazujemy do powstających bibliotek na dawnych kresach RP.

 

Digitalizacja Warsztaty plastyczne

Organizujemy spotkania rodzinne, podczas których tworzymy np. palmy na Niedzielę Palmową czy kartki bożonarodzeniowe i ozdoby choinkowe.

Targi wydawców

Bierzemy udział w cyklicznych imprezach, takich jak Targi Wydawców Katolickich. Biblioteka uczestniczy w przygotowaniu,
promocji i sprzedaży publikacji wydawanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

Działy Instytutu

Organizacja wewnętrzna Instytutu wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników

Archiwum

pozyskiwanie,
katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł
Jana Pawła II
i poświęconych mu opracowań
oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań
oraz studium recepcji
papieskiego nauczania
w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii
oraz opracowań prezentujących
różne aspekty nauczania
Papieża Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert
edukacyjnych dla szkół,
opartych na wartościach
wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział
w wydarzeniach propagujących
myśl i nauczanie
Jana Pawła II

Archiwum

pozyskiwanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł Jana Pawła II i poświęconych mu opracowań oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział w wydarzeniach propagujących myśl i nauczanie Papieża Jana Pawła II