Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu biskupa Stanisława Stefanka

O publikacji

Publikacja ks. dr. Roberta Bączka składa się z czterech rozdziałów, które uzupełniają się wzajemnie i tworzą harmonijną całość.

Pierwszy obszar tematyczny to małżeństwo i rodzina według Pisma Świętego. Bóg jawi się tutaj jako twórca życia małżeńsko-rodzinnego. Szczegółowej analizie poddane jest małżeństwo jako sakrament: jego ustanowienie, małżeńska konsekracja i motywy sakramentalności.

Drugi rozdział opracowania jest zatytułowany: Małżeństwo i  rodzina ikoną Trójcy Świętej. Autor poddaje analizie pojęcie „ikona małżeństwa i rodziny”.

Kolejne rozdziały publikacji poświęcone są misji małżeństwa i rodziny. Autor podkreśla główne powinności wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, które w nauczaniu biskupim zostały wpisane w Chrystusową misję prorocką, kapłańską i królewską. Te trzy wymiary posłannictwa wobec Kościoła i całego świata są nierozerwalnie związane z istnieniem małżeństwa i rodziny jako Kościoła domowego.

Ostatni rozdział opracowania wskazuje i  charakteryzuje wszystkie źródła świętości wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, a  tym samym źródła ich duchowości sakramentalno-eklezjalnej oraz środki, które również odgrywają istotne znaczenie na drodze wiodącej do doskonałości małżeństwa i rodziny. Małżeństwo i rodzina są rzeczywistością fundamentalną, od której zależy dobro przyszłych pokoleń.

Widać, że autor konsekwentne przestudiował archiwum i dotarł do materiałów źródłowych, żeby zaprezentować w sposób uporządkowany i przejrzysty te podstawy nauki o rodzinie, które w bardzo szerokim i doskonałym wymiarze ukazują współcześni autorzy.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Informacje szczegółowe

Autor:

 ks. Robert Bączek

Red. nauk.:

 

Red. nacz.:

 ks. Zdzisław Struzik

Rok wydania:

 2013
Wydanie:  1

ISBN:

 978-83-61250-72-2

Seria:

 

ISSN:

 

Liczba stron:

 394

Rodzaj oprawy:

 twarda

Wymiary:

 235 x 165 x 25 mm

Waga:

 607 g

Kategoria:

 Małżeństwo i rodzina, Publikacje książkowe

Tagi:

 Duchowość katolicka, Małżeństwo, Teologia, bp Stanisław Stefanek (1936- ), historia, katolicyzm

Rok wydania: