Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27–16,20. Część II Mk 14,1–16,20

49,00 

Na stanie

Na stanie

O publikacji

Komentarz do Mk 14,1–16,20 pozwoli lepiej zrozumieć tę części Ewangelii św. Marka. Druga część Komentarza obejmuje relację z wydarzeń ostatniego tygodnia życia Jezusa – Jego mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie (14,1–16,20). Opowiadanie o męce Jezusa zajmuje tak ważne miejsce w dziele Marka, że całą jego Ewangelię nazwano „historią męki z obszernym wprowadzeniem”. Kolejne fragmenty Ewangelii tłumaczone są z języka greckiego, analizowane literacko i historycznie, interpretowane egzegetycznie, ze wskazaniem na znaczenie współczesne. Książka przeznaczona jest zarówno dla biblistów, jak i dla osób ogólnie zainteresowanych Biblią.

„Drugi tom opracowania ks. prof. Romana Bartnickiego odnosi się do tekstu Mk 14,1–16,20. Zawiera on podstawowe orędzie chrześcijańskie na temat ustanowienia Eucharystii, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Opracowanie niewątpliwie przyniesie wielkie owoce duchowe w postaci pogłębienia nie tyko wiedzy biblijnej, lecz nade wszystko wiary, otwartego na słowo Boże czytelnika”.

o. Andrzej Sebastian Jasiński OFM, WT UO

 

 „Niniejszy komentarz do ostatniej części Ewangelii według św. Marka (Mk 14–16), autorstwa ks. prof. R. Bartnickiego, wybitnego polskiego biblisty, specjalisty w zakresie egzegezy i interpretacji Ewangelii synoptycznych, jest dziełem bardzo rzetelnym pod względem naukowym. Monografia jest owocem wieloletnich badań Autora. Adresatami tego komentarza mogą być ci wszyscy, który nie zadowalają się powierzchowną lekturą Ewangelii, ale szukają w niej głębokiego poznania Jezusa, Jego orędzia i Jego Kościoła”.

ks. Bartosz Adamczewski, WT UKSW

Informacje szczegółowe

Autor:

 ks. Roman Bartnicki

Red. nauk.:

 

Red. nacz.:

 

Rok wydania:

 2019
Wydanie:  1

ISBN:

 978-83-65198-60-0

Seria:

 

ISSN:

 

Liczba stron:

 478

Rodzaj oprawy:

 miękka

Wymiary:

 235 x 165 x 24 mm

Waga:

 762 g

Kategoria:

 Publikacje książkowe, Publikacje naukowe

Tagi: