Miłosierni na wzór Ojca: splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej

29,00 

Brak w magazynie

Brak w magazynie

O publikacji

W Instytucie Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja s. Benedetty – Marty Hutnikiewicz ZSJM pt. „Miłosierni na wzór Ojca – splanchnidzomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej”.

Jest to obszerna praca naukowa poświęcona czasownikowi splagcni,zomai w trzeciej Ewangelii kanonicznej. Na język polski tłumaczony jest on najczęściej jako „wzruszył się głęboko”, „ulitował się”, „okazał współczucie”. Źródłosłów tego terminu w języku greckim odsyła do wnętrzności człowieka pojmowanych jako siedlisko najgłębszych uczuć i poruszeń. W teologii miłosierdzia, przekazanej przez Ewangelistę Łukasza, czasownik splagcni,zomai ma szczególne znaczenie. Nie pojawia się on bowiem w jego dziele w tekstach, które są wspólne tradycji synoptycznej, występuje wyłącznie w tekstach pochodzących z własnego źródła Ewangelisty. Można więc przypuszczać, że zabieg ten nie jest przypadkowy, lecz że autor trzeciej Ewangelii kanonicznej pragnął nadać temu leksemowi szczególne znaczenie i pozycję.

Analizowanie zagadnień związanych z miłosierdziem Bożym jest szczególnie aktualne obecnie, ponieważ papież Franciszek ogłosił dla całego Kościoła Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Rozpoczął się on 8 grudnia 2015 roku. Ewangelia Łukaszowa mówi o tym miłosierdziu szczególnie dużo, zaś przypowieści omawiane w niniejszej pracy są niezwykle bogatym źródłem wiedzy o miłosierdziu, są perłami Ewangelii. Sam Papież sięga do nich w bulli ogłaszającej ten wyjątkowy rok – Misericordiae Vultus. W tej perspektywie szczególnie cenne są właśnie perykopy o miłosiernym ojcu, miłosiernym Samarytaninie, spotkaniu Jezusa z wdową u bram Nain. Dzięki nim mamy bowiem szansę spojrzeć w ojcowskie serce Boga bogatego w miłosierdzie, Ojca o sercu pełnym współczucia. Zapraszamy do lektury.

Informacje szczegółowe

Autor:

 

Red. nauk.:

 

Red. nacz.:

 ks. Zdzisław Struzik

Rok wydania:

 2016
Wydanie:  1

ISBN:

 978-83-61250-98-2

Seria:

 

ISSN:

 

Liczba stron:

 462

Rodzaj oprawy:

 miękka

Wymiary:

 235 x 165 x 23 mm

Waga:

 736 g

Kategoria:

 Publikacje książkowe, Publikacje naukowe

Tagi:

 Biblia - analiza i interpretacja, Miłosierdzie Boże, Pismo Święte, Teologia, katolicyzm