Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 2

70,00 

O publikacji

Podręcznik dla klasy pierwszej liceów i techników wprowadza w świat wartości w życiu rodzinnym, społecznym i narodowym. Stworzony został w oparciu o lektury szkolne i wybraną literaturę dostosowaną do wieku ucznia oraz nauczanie papieskie i Pismo Święte. Treść uzupełniają sugestie pedagogiczne, psychologiczne, filozoficzne i teologiczne.

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczych:

Podręcznik stanowi kolejną część przygotowywanego i publikowanego w ostatnich latach programu wychowawczego. Jego adresatem jest uczeń szkoły średniej. Zawiera on propozycje ukierunkowane przede wszystkim na wychowanie, których zadaniem jest dopełnienie procesów kształcenia (głównie intelektualnego) młodego pokolenia. Program, poza rozważaniami teoretycznymi o potrzebie podejmowania wychowania aksjologicznego, obejmuje materiał umożliwiający praktyczne podejmowanie takich inicjatyw. Ponadto zawiera opis działań niosących młodzieży pomoc w osiąganiu dojrzałości ludzkiej (naturalnej) i religijnej (nadnaturalnej).

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

 

W świecie wzajemnie przenikających się idei i ścierających się poglądów hierarchia wartości współczesnego człowieka ulega niekiedy nadwerężeniu, a nawet wypaczeniu, gdy kłamstwo aspiruje do statusu prawdy, zło – dobra, brzydota zaś – piękna. Błędne teorie zniekształcają sposób pojmowania wartości, co pociąga za sobą wymierne konsekwencje dla ludzkiego życia, czego wyrazem jest kierowanie się subiektywnymi normami postępowania, odczytując wartości przez pryzmat własnych potrzeb i korzyści. Niejako w reakcji na to zjawisko Autor niniejszego podręcznika podejmuje próbę rewitalizacji wymiaru aksjologicznego, usiłując sprowadzić go w wymiarze wychowawczym na właściwe tory.

Dr hab. Piotr T. Nowakowski, prof. UR

 

Informacje szczegółowe

Autor:

 

Red. nauk.:

 

Red. nacz.:

 

Rok wydania:

 
Wydanie:  1

ISBN:

 ISBN Instytutu Papieża Jana Pawła II 978-83-67056-11-3 ISBN Wydawnictwa Naukowego UKSW 978-83-8281-121-6

Seria:

 

ISSN:

 

Liczba stron:

 396

Rodzaj oprawy:

 miękka

Wymiary:

 170 x 240 x 21 mm

Waga:

 660 g

Kategoria:

 Publikacje książkowe, Wychowanie do wartości

Tagi:

 Aksjologia, Jan Paweł II (papież; 1920-2005), edukacja aksjologiczna, podręcznik

Rok wydania: