Wystawa

Jan Paweł II
w Boliwii

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wystawy pt. „Jan Paweł II w Boliwii”. Jest to wystawa objazdowa przygotowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

Od  stycznia 2020 r. udostępniamy ją szkołom, a także innym placówkom oświatowym na terenie całej Polski, w szczególności tym, którym patronuje św. Jan Paweł II. Szczegóły dotyczące udostępniania znajdują się w regulaminie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
W OBJAZDOWEJ WYSTAWIE

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres
na adres e-mail: d.oswiatowy@ipjp2.pl oraz na adres pocztowy Instytutu.

Organizacja wystawy w szkole jest możliwa po uprzednim przesłaniu do Instytutu Papieża Jana Pawła II listu z prośbą o wypożyczenie wystawy i wypełnionego formularza zgłoszenia. Następnie po ustaleniu z Instytutem szczegółów dot. terminu i sposobu przekazania należy dostarczyć podpisany protokół przekazania wystawy. 

REGULAMIN (PDF)

Regulamin – Wystawa Jan Paweł II w Boliwii

200303-regulamin-wypozyczania-wystaw

ZGŁOSZENIE (PDF)

Formularz zgłoszenia – Wystawa Jan Paweł II w Boliwii

200303-wystawa-jan-pawel-ii-w-boliwii-formularz-zgloszenia

Regulamin (MS WORD)

Regulamin – Wystawa Jan Paweł II w Boliwii

200303-regulamin-wypozyczania-wystaw

ZGŁOSZENIE (MS WORD)

Formularz zgłoszenia – Wystawa Jan Paweł II w Boliwii

200303-wystawa-jan-pawel-ii-w-boliwii-formularz-zgloszenia

Użyteczne informacje

b

Specyfikacja techniczna

Na wystawę składa się 18 plansz (oprawionych płyt PCV o wymiarach 50,5 x 70,5 cm) opatrzonych z tyłu numerami, przygotowanych do transportu (plansze
umieszczone są w 1 kufrze) i wygodnej instalacji (posiadają zawieszki).

Odpowiedzialność za wystawę

Szkoła wypożyczająca jest odpowiedzialna za odbiór wystawy, jej instalację i deinstalację, a także jej zwrot do Instytutu lub w miejsce wskazane przez Instytut.

Informacja o kosztach

Wystawa udostępniana jest szkołom nieodpłatnie.

Transport

Instytut dokłada starań, by ułatwić szkołom transport wystawy lub w miarę możliwości skontaktować ze sobą szkoły wypożyczające wystawę.

Organizator przewiduje możliwość zorganizowania transportu lub pokrycia kosztów
ewentualnej przesyłki wystawy, jeśli szkoła zaznaczy w formularzu zgłoszenia potrzebę
pomocy w organizacji transportu.

Pytania dotyczące wystawy prosimy kierować do Działu Oświatowego:

d.oswiatowy@ipjp2.pl