Medal Świętego Jana Pawła II dla Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie

Opublikowano: 4 maja 2022 r.

28 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie przy ul. Komorskiej 17/23, odbyła się uroczystość nadania szkole Medalu Świętego Jana Pawła II w dowód uznania za wieloletnie propagowanie Osoby i nauczania Jana Pawła II. Przy tej okazji pośmiertnie została uhonorowana Medalem 100. Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły wieloletnia Dyrektor Szkoły – Pani Ewa Lada, za ogromny wkład jaki wniosła w rozwój szkoły oraz szczególne zasługi upamiętniania pontyfikatu Świętego Jana Pawła II. Odznaczenie odebrał małżonek Pani Dyrektor – Pan Sławomir Lada. Instytut Papieża Jana Pawła II od początku swojej działalności współpracuje z placówką. W uroczystości uczestniczyła przedstawicielka Instytutu – Aneta Buczyńska, a także: Dyrektor Społecznego Centrum Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Kanclerz Kapituły Medalu Świętego Jana Pawła II – Pan Ryszard Zawadowski, Pani Dominika Żukowska-Gardzińska z Centrum Myśli Jana Pawła II, Pani Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Pani Halina Rowicka-Kalczyńska – aktorka teatralna i filmowa oraz Pan Sławomir Lada – małżonek zmarłej w grudniu Pani Dyrektor Ewy Lady.

Od 2006 roku Zespół Szkół Gastronomicznych w Warszawie nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Na wniosek całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły, 13 czerwca 2006 roku Rada m. st. Warszawy podpisała akt, na mocy którego szkoła otrzymała Patrona. Uroczystość nadania imienia odbyła się 16 października 2006 roku. Przed nauczycielami, wychowawcami i młodzieżą zostało postawione ambitne zadanie, by ciągle udowadniać, że są godni nosić Imię swojego Patrona. Począwszy od 2007 roku 16 października obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły. Tradycyjnie tego dnia uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie, przygotowywany jest również program artystyczny poświęcony Patronowi szkoły. W 2008 roku szkoła wspólnie z Instytutem zorganizowała ogólnopolską konferencję „Nauka Jana Pawła II w moim życiu”. ZSG należy także do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Każdego roku młodzież szkolna uczestniczy w pielgrzymkach Rodziny do Częstochowy, a nauczyciele biorą udział w zjazdach Rodziny. W 2014 roku szkoła była organizatorem XXVII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W Zjeździe uczestniczyło 200 dyrektorów z całej Polski i z Wilna. W 2015 jako przedstawiciele szkolnictwa polskiego uczniowie i nauczyciele z ZSG odebrali Iskrę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Od 2006 roku w szkole organizowane są konkursy „Wiedzy o Janie Pawle II”, „Dzielnicowy Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II”, a od 2011 roku prowadzone są rozgrywki sportowe o Puchar Lolka. ZSG wielokrotnie organizował spotkania ze świadkami życia Patrona. Na sztandarze szkoły umieszczone są znamienne słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Ta myśl pozostaje niezmiennie mottem działań wychowawczych w szkole.

Pozostałe aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA WOBEC WYZWAŃ W PRL”

W czwartek 18 maja w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”. Prelegentami byli wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jak powiedział Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, spotkanie to było częścią dużego projektu promocyjno-edukacyjnego pt. „Karol Wojtyła Polsce – Jan Paweł II światu”, służącego upamiętnieniu 45-lecia pontyfikatu papieża Polaka. Jest on skierowany zwłaszcza do młodych ludzi.

czytaj dalej