XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Odpocznij na Mazowszu”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  • Odpocznij na Mazowszu – Aktywnie;
  • Odpocznij na Mazowszu – z pasją;
  • Odpocznij na Mazowszu – z Kulturą.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Odpocznij na Mazowszu” w jednej z kategorii konkursowych. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w konkursie wyłącza się:

– osoby zajmujące się zawodowo fotografią;

– absolwentów uczelni plastycznych i filmowych z tytułem magistra bądź licencjata albo tytułem równorzędnym, potwierdzającym wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, a także nauczyciele akademiccy takich uczelni;

– osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;

– pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 16 lipca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu i odpowiadać jednaj z trzech kategorii konkursu!

 

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 12 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata konkursu publiczności.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

II nagroda – w wysokości 1 500,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

III nagroda – w wysokości 1 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

Do trzech wyróżnień – po 800 zł każde;

Nagroda publiczności – internautów – w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatkowo dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbędą się we wrześniu lub październiku br. Forma organizacji warsztatów (wyjazdowe lub on-line) będzie uzależniona od sytuacji i obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w kraju.

Co to jest nagroda publiczności?

Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 616 i (22) 59 79 532 (pn. – pt. godz. 9 – 15) lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl .

 

W stworzeniu wymarzonej kompozycji fotograficznej  pomogą filmy edukacyjne, które będą pojawiały się na naszym FB – MazowszeSercePolski.

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca br.

 

Film edukacyjny „Jan Paweł II na Kubie”

Film edukacyjny „Jan Paweł II na Kubie”

Zapraszamy do obejrzenia filmu powstałego w oparciu o ekspozycję zatytułowaną Jan Paweł II na Kubie. Ten największy pod względem powierzchni kraj na Karaibach (109, 9 tys. km²), Papież odwiedził w dniach 21-25 stycznia 1998 r. Podróż apostolska Jana Pawła II na Kubę była jedną z jego najtrudniejszych pielgrzymek. Na skutek planowej ateizacji społeczeństwa wyspy, po objęciu władzy w kraju przez komunistycznych rewolucjonistów na czele z Fidelem Castro w 1959 r., odsetek wiernych Kościoła katolickiego zmniejszył się z 85% do 39% pod koniec XX wieku.

W czasie wizyty apostolskiej Jan Paweł II ukazał światu najbardziej ważkie sprawy dla społeczeństwa kubańskiego: godność osoby ludzkiej, rolę rodziny, solidarność i wolność, a także zagrożenie pokoju i życia ludzi przez błędne ideologie. Papież zaapelował o wolność dla Kościoła kubańskiego, prześladowanego przez ostatnie czterdzieści lat.

Podczas pielgrzymki Papież odprawił cztery Msze święte, spotkał się z młodzieżą, naukowcami, artystami, chorymi, a także Konferencją Episkopatu Kuby. Odbył ponadto prywatną rozmowę z prezydentem Fidelem Castro (1926-2016).

Poniżej zamieszczamy 10 klatek z filmu oraz link do pliku mp4.

Międzyszkolny Konkurs Poetycki o nauczaniu Jana Pawła II w Łodzi

Wędrowiec

Gdy Jan Paweł II po świecie wędrował,

swoje nauki ludziom dawkował.

 Mądry był człowiek, długo nam służył,

wie o tym każdy i mały i duży.

Głosił wszem wobec, że trzeba pomagać

no i od siebie też dużo wymagać.

Lecz nie dla sławy i dla poklasku,

bo nikt nie wymaga żyć w chwale i blasku.

Tak dla samego siebie – daj Boże!

być odpowiedzialnym o każdej dnia porze.

Dążyć do celu, za czyny żałować,

a przede wszystkim życia nie zmarnować.

Fragment nagrodzonego wiersza.

18 maja br. Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Poetycki na wiersz związany z nauczaniem papieża Jana Pawła II. Konkurs został zorganizowany w 101. rocznicę Jego urodzin. Patronat nad Konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Wzięło w nim udział 18 szkół podstawowych, a prace nadesłało 45 uczniów. Większość przesłanych prac konkursowych nawiązywała w swoim temacie do znanego cytatu Jana Pawła II – „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Spośród nadesłanych utworów wyłoniono 12 najlepszych.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

40. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego –  Sługi Bożego Prymasa Polski

40. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Sługi Bożego Prymasa Polski

Czyż mam jeszcze obowiązek przedstawiać się wam?

Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem.

Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych,

jestem apostołem Jezusa Chrystusa.

Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe

z odwiecznych Bożych myśli, ze zbawczej  woli Ojca,

dzielącego się radośnie szczęściem swoim z człowiekiem.

                                                           Stefan Kardynał Wyszyński

 

Dziś przypada 40. rocznica śmierci wybitnego przywódcy duchowego – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

12 września br. Prymas Polski zostanie wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką, założycielką Dzieła Lasek, beatyfikowany podczas uroczystości w Warszawie.

Stefan Kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko Stanisława (organisty w miejscowym kościele) i Julianny (z domu Karp) Wyszyńskich.

W 1946 r. został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Posługę tę sprawował do śmierci.

Ksiądz Prymas żył i działał w określonych warunkach politycznych, ideologicznych i gospodarczych. Dane mu było stawać w zdecydowanej obronie godności człowieka i przysługującej człowiekowi, z natury, wartości wolności. Ta wolność osobowa – osobista, na zasadzie społecznej natury człowieka, przenosić się powinna na rodzinę, Naród, Państwo i całą ludzkość międzynarodową.

Wolność traktował i interpretował jako jeden z najważniejszych darów jakimi człowiek został obdarzony przez Boga. Osoba ludzka  wyraża swoją istotę poprzez działania duchowe i materialne. Przy braku wolności, osobę ludzką dotyka cierpienie i zarazem dążenie, za wszelką cenę, do jej odzyskania. Prymas analizował typowe zachowania ludzkie, polegające na próbach samodzielnych decyzji, niekiedy sprzecznych z wolą rodziców, w okresie dziecięcym, a także decyzji sprzecznych z wolą Boga. Kardynał Wyszyński stwierdzał: „Człowiek dojrzały też wyrywa się z rąk Bożych i pragnie niejako na własny sposób doświadczyć wolności, niekiedy nawet aż do granic cierpienia” .

Ksiądz Prymas wykazywał dużą odwagę, wręcz bohaterstwo, broniąc wartości Narodu, wartości kultury i wiary. Jak się po latach okazało, Jego przewidywania na przyszłość Ojczyzny były trafne. Pragnął, aby Ojczyzna rozwijała się systematycznie, z pokolenia na pokolenie, według nauki Ewangelii, pod stałą duchową opieką Kościoła katolickiego. W 1981 roku, tuż przed swoją śmiercią, wyznał publicznie: „Katolicka nauka społeczna obejmuje wiele elementów doniosłych dla naszego życia społecznego.

Publicznie stawał w obronie wolności Narodu, wolności rodziny, wolności obywateli, a szczególnie w obronie wiary chrześcijańskiej wyznania katolickiego. W latach 1945-1989, okresie zniewolenia Polski, Naród doświadczał wielu upokorzeń psychologicznych, socjologicznych, prawnych i materialnych. Prymas, aby zjednoczyć Polaków, przeprowadził kampanię ratowania społeczeństwa – w rodzinie i przez rodzinę. To właśnie w środowisku rodzinnym udało się zachować i odbudować podstawowe wartości: wolność, prawdę, sprawiedliwość, miłość do Ojczyzny i solidarność.

Walka o wolność Narodu, którą toczył ksiądz Prymas, miała charakter intelektualny, socjologiczny, psychologiczny, a przede wszystkim była to walka jawna i prawdziwa, kierowana miłością do Polski i do Kościoła katolickiego. Walka ta nigdy nie przybrała charakteru nienawiści, agresji, czy form politycznych, była to ciężka i odpowiedzialna praca na rzecz dobra Narodu i prawdy. Do takiej kulturalnej i uzasadnionej prawami przyrodzonymi walki, zachęcał i zapraszał wszystkich, którzy myśleli tak jak on o dobru obywateli w Polsce.

W wielu sprawach Narodu i Państwa Stefan Kardynał Wyszyński okazał się przewidującym. Ostrzegał przed kłamstwem, utratą godności osobistych i obywatelskich, ostrzegał przed zgubnymi skutkami prawa aborcyjnego. Wskazywał na konieczność powiązania Narodu i Państwa z rodziną. Jest to antropologiczna prawda, z którą powinny się liczyć wszystkie ustroje państwowe. Zachowanie sprawiedliwości społecznej, szczególnie w zakresie podziału wytwarzanych dóbr, jest konieczne i tylko sprawiedliwość prowadzi do pokoju w państwie i w stosunkach międzynarodowych. Walka o wolność i obszerna nauka społeczna Kościoła, realizowana przez Prymasa Tysiąclecia, stała się podstawą do umocnienia wielkiego ruchu Solidarności robotniczej i rolniczej w Polsce, a w dalszej konsekwencji do odzyskania pełnej wolności w 1989 roku.

Stefan Kardynał Wyszyński, nazywany jest Prymasem Tysiąclecia, bo przygotował uroczystości przypadające w 1966 roku, ale także stał się Przywódcą Narodu. Przeprowadził społeczeństwo polskie przez mroczny okres ówczesnego zniewolenia.

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski zmarł 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Został pochowany w krypcie arcybiskupów warszawskich w podziemiach archikatedry św. Jana, później nagrobek przeniesiono do specjalnie wybudowanej kaplicy – mauzoleum w lewej nawie świątyni.

 

XI edycja konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”

XI edycja konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”

18 maja br. odbyło się rozstrzygniecie konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”, organizowanego w ramach obchodów 101. rocznicy urodzin Papieża Polaka – Patrona szkoły podstawowej w Łaszewie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II.

Już po raz jedenasty uczniowie mazowieckich szkół mogli przedstawić swoje prezentacje multimedialne związane z Janem Pawłem II. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W konkursie wzięli udział uczniowie z 26 szkół. Najważniejszym celem konkursu było kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, religijnych i kulturowych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków w historii oraz autorefleksja nad wartościami, które są najważniejsze w ich życiu. Kolejnym celem było zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, jak również rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą, autoprezentacja. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników została zmieniona formuła II etapu konkursu. Uczniowie, którzy się do niej zakwalifikowali przygotowali filmy, na których zaprezentowali swoje prace.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej” w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie

Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej” w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie

Od 25 maja do 7 czerwca br. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4a w Warszawie można obejrzeć wystawę związaną z postacią Prymasa Wyszyńskiego przygotowaną przez Instytut. Zawiera ona archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego opatrzone komentarzem opracowanym we współpracy z jedną z duchowych córek Prymasa. Ekspozycja jest próbą ukazania Prymasa jako postaci nieprzeciętnej – nieugiętego w wierze, mądrego Pasterza, przewodnika Kościoła w Polsce w jakże trudnym okresie naszej historii, ale także człowieka, który pozostaje wciąż tajemnicą dla współczesnych.

Wystawa pomyślana jest jako projekt objazdowy. Zachęcamy do obejrzenia naszej ekspozycji.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!