Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna „Congregatio de Propaganda Fide: 1622-2022”

Opublikowano: 23 maja 2022 r.

20 maja 2022 r. odbyła się w formie online na platformie Zoom Ogólnopolska Konferencja Misjologiczna poświęcona 400-leciu Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Została zorganizowana we współpracy z Katedrą Misjologii UKSW oraz portalem Misyjne.pl. Otwarcia konferencji dokonał ks. dr Jarosław Sobkowiak, Prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW. Pierwszą część panelu poprowadził ks. prof. dr hab. Jarosław Różański. Prelegentami w tej części byli: ks. dr hab. Krystian Kałuża z Uniwersytetu Opolskiego, który wygłosił referat pt. Congregatio de Propaganda Fide a dialog międzyreligijny, następnie ks. dr hab. Krzysztof Sitnik z UPJPII w Krakowie Kongregacja Rozkrzewiania Wiary a bernardyńska misja „sui iuris” na Sachalinie. Tę sesję zakończył ks. dr hab. Franciszek Jabłoński referatem pt. Znaczenie terytoriów misyjnych dla dzieła misyjnego.

Drugą sesję konferencji poprowadził ks. mgr lic. Radosław Zawadzki. Wystąpili: ks. dr hab. Zdzisław Struzik z IPJPII z referatem Jan Paweł II „do narodów” na temat chrześcijańskiej rodziny, ks. dr Dawid Stelmach z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z referatem Rola i zadania agencji informacyjnej FIDES, ks. dr Jacek Górka OFM z Jordan University College w Tanzanii z referatem Inicjatywy Kongregacji Propaganda Fide dla Afryki Środkowo-Wschodniej w XIX wieku oraz ks. prof. UKSW, dr hab. Tomasz Szyszka z referatem Colegios de la Propaganda Fide w Nowym Świecie.

Trzecią część prowadził ks. prof. UKSW, dr hab. Wojciech Kluj. Prelegentami byli: ks. mgr Piotr Froelich z referatem Wkład papieża Grzegorz XV w powstanie Congregatio de Propaganda Fide, ks. mgr Mariusz Zakrzewski z referatem Wkład Francesco Ingoli w rozwój Congregatio de Propaganda Fide, ks. mgr Daniel Jeżak – Znaczenie Seminarium Misji Zagranicznych w Paryżu dla rozwoju misji w Azji, ks. mgr lic. Radosław Zawadzki – Instrukcja Kongregacji Rozkrzewienia Wiary dla Wikariuszy Apostolskich, udających się do prowincji chińskich: Tonkinu i Kochinchiny (1659) oraz ks. mgr Michał Kacprzyk, Reforma struktur Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary wg papieża Franciszka.

Podsumowania konferencji dokonali ks. Jarosław Różański i ks. Tomasz Szyszka, wskazując na ogromne bogactwo podejmowanych tematów i różnorodnych treści związanych z działalnością misyjną Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Pozostałe aktualności