Kulturalna szkoła na Mazowszu

Opublikowano: 2 października 2022 r.
Kategorie: Aktualności

Serdecznie zachęcamy do korzystania z programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inicjatorem programu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami. Warunkiem skorzystania z programu jest złożenie przez szkołę do wybranych instytucji kultury wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej. Program jest organizowany na terenie Województwa Mazowieckiego i będzie realizowany w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Preferencyjna cena biletu w ramach programu wynosi 1 zł (brutto) i obejmuje bilet wstępu na wybrane wydarzenie artystyczne: koncerty, spektakle, warsztaty. Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.
Szczegółowe informacje: https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/kulturalna-szkola-na-mazowszu/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html

Pozostałe aktualności

Obóz zimowy z Janem Pawłem II

W dniach 13–20 stycznia 2024 roku dzieci z Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie uczestniczyły w  obozie zimowym „Śladami Jana Pawła II”. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Ponad sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała do...

czytaj dalej

Nowa Era Dostępu do Kultury: Mazowiecka Platforma e-Kultura

Zapraszamy do odkrycia bogactwa kulturowego Województwa Mazowieckiego w nowym wymiarze. Dzięki realizacji projektu e-Kultura każdy może podążać śladami sztuki, historii i tradycji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych. Instytut Papieża Jana...

czytaj dalej