Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Nauki o rodzinie jako dziedzina i dyscyplina naukowa  – szanse i wyzwania”

Opublikowano: 5 maja 2023 r.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki o rodzinie jako dziedzina i dyscyplina naukowa  – szanse i wyzwania”, która odbędzie się 9 maja 2023 r. (wtorek) na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201.

Program obrad:

11.00   Powitanie uczestników – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Dziekan WSR UKSW w Warszawie)

11.10   Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Rektor UKSW w Warszawie)

11.20   Wystąpienia zaproszonych gości

11.30   Po co nauki o rodzinie? Aspekt filozoficzny – dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Rektor Akademii Zamojskiej w Zamościu)

11.50   Nauki o rodzinie czy studia nad rodziną? Od dziedziny i dyscypliny nauki do kierunku studiów ­– ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)

12.10   Nauki o rodzinie – szanse i perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej i dziedziny nauki – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego)

12.30   Nauki o rodzinie – inspiracje dla dyscypliny w dokumentach Stolicy Apostolskiej – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.50   Przerwa kawowa

13.05   Tożsamość badawcza teologii w dziedzinie nauki o rodzinie – ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.25   Historii nauk o rodzinie w Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

13.45   Aksjologiczna podstawa programu wychowawczego na poziomie szkoły podstawowej i średniej – ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie)

14.05   Nauki o rodzinie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – dr Monika Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

14.30   Dyskusja panelowa z udziałem wszystkich prelegentów. Prowadzenie – ks. dr Wojciech Kućko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Organizator: Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie

Współorganizatorzy: Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

Pozostałe aktualności

„Wilanowski Świetlik”

W minioną niedzielę 21 kwietnia 2024 roku odbyły się bezpłatne pokazowe warsztaty z Wilanowskiego Świetlika, które zgromadziły liczne grono dzieci i młodzieży. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11:30 i trwało do 14:00, pełne radości, kreatywności i edukacji....

czytaj dalej