Zaproszenie na Międzynarodową Konferencje Naukową „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”

Opublikowano: 11 maja 2023 r.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w auli im. Roberta Schumana. Organizatorem konferencji jest Wydział Studiów nad Rodziną. Współorganizatorami są: Instytut Papieża Jana Pawła II, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Wydział Teologii KUL, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych ANS w Łomży, Bioetyczne Koło Studentów WSR UKSW.

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Wprowadzenie do konferencji – ks. dr hab. Józef Młyński, prof. ucz.

Powitanie uczestników – Dziekan WSR UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Otwarcie konferencji – Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

 

SESJA I – ASPEKTY TEOLOGICZNE

Moderator – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

9.10 Aksjologiczne podstawy wychowawcze w małżeństwie i rodzinie – ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II)

9.30 System wsparcia małżeństwa i rodziny we współczesnym Kościele Polskim – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW)

9.50 Ontologiczno-antropologiczna przemiana w obszarze „kultury ducha”. Wyzwanie dla współczesnej rodziny – ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz (Ludwig Maximilian Universtität, Monachium, Niemcy)

10.10 Miłość oblatywna Chrystusa fundamentem i źródłem relacji małżeńskich. Pareneza z Ef 5, 21-33 wobec wartości dominującego porządku społecznego – prof. dr Krzysztof Bieliński CSsR (Accademia Alfonsiana, Rzym, Włochy)

10.30 Starzeć się z godnością w napięciu transpersonalnym – ks. dr Waldemar Świątkowski (Akademia Nauk Stosowanych w Łomży)

10.50 Wartości w życiu osób odbywających karę pozbawienia wolności – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

11.10 Dyskusja

(przerwa 10 minut, kawa)

 

SESJA II – ASPEKTY SPOŁECZNO-PRAWNICZE

Moderator – ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (WPK UKSW)

11.30 Reforma księgi VI Kodeksu Prawa Kanonicznego promulgowanego przez Papieża Franciszka – prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv (Papieski Uniwersytet „Antonianum” w Rzymie, Włochy)

11.50 Sytuacja prawna dzieci osób transseksualnych zrodzonych po zmianie płci metrykalnej – dr hab. Helena Pietrzak, prof. ucz. (Wydział Prawa Kanonicznego UKSW)

12.10 Współczesne techniki prokreacji medycznie wspomaganej a realizacja prokreacyjnego celu małżeństwa – ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. ucz. (Wydział Prawa Kanonicznego UKSW)

12.30 Przemiany społeczno-kulturowe małżeństwa i rodziny w rozeznaniu duszpasterskim arcybiskupów Warszawy na podstawie analizy „Relacji pięcioletnich diecezji warszawskiej”, w okresie ostatniego półwiecza – ks. dr hab. Artur Antoni Kasprzak

12.50 Stałe elementy w promocji małżeństwa i rodziny. Analiza w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. – ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz. (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW)

13.10 Dyskusja

(przerwa 10 minut, kawa)

 

SESJA III – ASPEKTY SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNE

Moderator – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz.

13.30 Wspólnota czy wyobcowanie – o alternatywnych formach współczesnego życia rodzinnego – dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW)

13.50 Budowanie relacji międzyludzkich w erze cyfrowej zmiany – wartość bliskich więzi – dr Marta Laskowska (Uniwersytet Opolski – absolwentka)

14.10 Wsparcie socjalne rodziny w kontekście przeobrażeń społecznych XXI w. jako wyzwanie dla polityki społecznej – ks. dr hab. Józef Młyński, prof. ucz. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

14.30 Czy współczesne przemiany małżeństwa, rodziny i kultury mają wpływ na zdrowie? – dr Justyna Stępkowska (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW)

14.50 Rodzina ukraińska w obliczu wojny: społeczne konsekwencje zbiorowej traumy – dr hab. Jurij Paczkowski, prof. ucz. (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

15.10 Zdrowie psychiczne i jakość życia a zdolność do równoważenia relacji: rodzina i życie zawodowe – ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz. (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

15.30 Dyskusja

 

Zakończenie – ks. dr hab. Józef Młyński, prof. ucz.

Podziękowania – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW 18 maja 2023 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW 18 maja 2023 r.

Pozostałe aktualności