Relacja z Międzynarodowej Konferencji Misjologicznej „Jan Paweł II w Indiach”

Opublikowano: 7 grudnia 2023 r.

W dniu 7 grudnia 2023 roku, w prestiżowych murach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się wyjątkowa Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna poświęcona tematyce „Jan Paweł II w Indiach”. Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin, zostało zorganizowane przez Katedrę Misjologii UKSW we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II oraz Institutum Mazenodianum, a także przy wsparciu medialnym portalu Misyjne.pl. Konferencja była dostępna nie tylko dla uczestników na miejscu, w sali 223, ale również dla globalnej publiczności dzięki transmisji online na platformach Zoom i YouTube.

 

9.45-11.15 Memories of John Paul II’s visits to India

Konferencję otworzył ks. dr hab. Marek Stokłosa – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, który odczytał okolicznościowy list ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego – Rektora UKSW. W wystąpieniu przypomniano, że Jan Paweł II odwiedził Indie dwukrotnie: pierwsza pielgrzymka odbyła się w dniach od 1 do 10 lutego 1986 r., druga zaś od 5 do 8 listopada 1999 r.

Pierwsza blok „Wspomnienia z wizyt Jana Pawła II w Indiach”, z wystąpieniami w języku angielskim, rozpoczął się od głębokiej i bogato ilustrowanej fotografiami refleksji na temat wizyt Papieża Jana Pawła II w Indiach, którą zaprezentowała pani Nagma Mohamed Mallick – Ambasador Indii w Polsce. Wzruszające wspomnienia i anegdoty ukazały nie tylko historyczne aspekty dwóch wizyt papieskich. Następnie, prof. dr Francis Nallappan OMI z De Mazenod Institute of Philosophy, Dharmaram Vidya Kshetram w Bengaluru, Chennai, omówił temat Kościoła indyjskiego w kontekście hinduistycznych Indii, wskazując zarówno na wyzwania, jak i możliwości, jakie niesie ta unikalna mieszanka kultur i wierzeń. Jego wystąpienie otworzyło drogę do dalszych dyskusji na temat spotkań hinduizmu z chrześcijaństwem, do czego odniosła się obecna na konferencji pani ambasador. Z kolei prof. dr Pedarattaiah Gadde z Anthropological Association for Humankind, Hyderabad, przedstawił referat na temat Antropologicznych perspektyw spotkania hindusko-chrześcijańskiego.

 • Her Excellency Mrs. Nagma Mohamed Mallick (Ambassador of India in Poland), Memories of Pope John Paul II’s Visits to India
 • prof. dr. Francis Nallappan OMI (De Mazenod Institute of Philosophy, Dharmaram Vidya Kshetram, Bengaluru, Chennai), Indian Church in Hindu India: Opportunities and Challenges
 • prof. dr. Pedarattaiah Gadde (Anthropological Association for Humankind, Hyderabad), Anthropological Perspectives on Hindu-Christian Meeting
 • fr. Harry Immanuel OMI (Provincial of India Province Oblates of Mary Immaculate, Chennai), Memories of Pope John Paul II’s Visits to India

 

11.30-13.00 Pielgrzymka do Kościoła żyjącego w Azji

Po krótkiej przerwie, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli skosztować indyjskich przysmaków zafundowanych przez Ambasadę Indii, rozpoczęła się blok skupiony na tematyce „Pielgrzymki do Kościoła żyjącego w Azji”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. ks. prof. dr hab. Janusz Kucicki SVD z Nanzan University w Japonii z referatem „Owoce implantacji adhortacji „Ecclesia in Asia” w Kościołach Azji Południowej z perspektywy ćwierćwiecza. Impakt, progres, wymierne skutki”. Prelegent scharakteryzował ćwierćwiecze implementacji tego dokumentu.‎ Następnie dr Tomasz Twardziłowski z Instytutu Papieża Jana Pawła II przedstawił charakterystykę i plan podróży apostolskich Jana Pawła II do Indii. Wyraził nadzieję, że dożyje czasów, w których termin „Indianin” będzie można bez nieporozumień odnosić do mieszkańca Indii i postulował, by Rada Języka Polskiego zajęła się wreszcie tym problemem. Profesor ucz. dr hab. Joanna Grela z Uniwersytetu Jagiellońskiego omówiła natomiast temat indyjskich tradycji religijnych, stawiając przy tym pytanie: „wielość form i jeden paradygmat?”. Wystąpieniu towarzyszyła prezentacja zawierająca pouczające schematy bogaty materiał źródłowy, który ułatwiał recepcję tych ważnych zagadnień.

 • ks. prof. dr hab. Janusz Kucicki SVD (Nanzan University, Japonia), Owoce implantacji adhortacji „Ecclesia in Asia” w Kościołach Azji Południowej z perspektywy ćwierćwiecza. Impakt, progres, wymierne skutki
 • dr Tomasz Twardziłowski (IPJPII), Charakterystyka i plan podróży apostolskich Jana Pawła II do Indii
 • prof. ucz. dr hab. Joanna Grela (UJ), Indyjskie tradycje religijne – wielość form i jeden paradygmat?

 

13.15-14.45 Spotkanie z rzeczywistością Azji

Ostatni blok referatów „Spotkanie z rzeczywistością Azji” obejmował cztery wystąpienia, w których prelegenci zagłębili się w tematykę kulturowych i językowych aspektów spotkań hinduizmu i chrześcijaństwa w Indiach. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ) przedstawił referat „Jezus Chrystus i kultury Indii. Spojrzenie H. Waldenfelsa, J. Dupuis i M. Fédou”. Następnie mgr Stanisław Schabowicz (UKSW) omówił „Językowe spotkanie hinduizmu i chrześcijaństwa w Indiach”. Autor podkreślił złożoność lingwistyczną Indii, która rodzi wyzwania związane z tłumaczeniem i zachowaniem tożsamości w kontekście różnych kultur i języków, także na płaszczyźnie teologicznej i liturgicznej. Mgr Magdalena Jackowska (UKSW) w referacie „Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty – spotkanie w Indiach” podkreśliła rolę Misjonarki Miłości w służbie ubogim oraz promowaniu dialogu międzyreligijnego i uniwersalnych wartości w różnorodnym społeczeństwie Indii. Ks. mgr Mariusz Szczepański SVD (UKSW) scharakteryzował adhortację „Ecclesia in Asia”, którą Jan Paweł II podpisał w Indiach podczas pielgrzymki w 1999 roku. W ostatnim wystąpieniu ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW) na temat „Jana Pawła II spotkanie z hinduizmem” wskazał na podstawową różnicę między religiami monoteistycznymi (chrześcijaństwo, judaizm i islam), które łączy wiara w jednego Boga a systemami religijnymi takimi jak buddyzm czy hinduizm. Prelegent scharakteryzował wystąpienia Jana Pawła II do przedstawicieli hinduizmu podczas podróży do Indii oraz inne wypowiedzi papieskie.

 • ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ), Jezus Chrystus i kultury Indii. Spojrzenie H. Waldenfelsa, J. Dupuis i M. Fédou
 • ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj OMI (UKSW), Jana Pawła II spotkanie z hinduizmem
 • mgr Stanisław Schabowicz (UKSW), Językowe spotkanie hinduizmu i chrześcijaństwa w Indiach
 • mgr Magdalena Jackowska (UKSW), Jan Paweł II i Matka Teresa z Kalkuty – spotkanie w Indiach
 • ks. mgr Mariusz Szczepański SVD (UKSW), Adhortacja „Ecclesia in Asia”

 

Komitet organizacyjny: ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj, ks. prof. dr hab. Jarosław Różański; ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Szyszka; dr Tomasz Twardziłowski

Komitet naukowy: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Do pobrania program konferencji w formacie PDF.

Konferencja pozwoliła na pogłębienie wiedzy na temat wpływu Jana Pawła II na dialog międzyreligijny i międzykulturowy, zwłaszcza w kontekście jego misji w Indiach. Wydarzenie otworzyło nowe ścieżki dialogu w relacjach polsko-indyjskich i zbudowania porozumienia między różnymi kulturami i religiami.

 

 

Pozostałe aktualności

Obóz zimowy z Janem Pawłem II

W dniach 13–20 stycznia 2024 roku dzieci z Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie uczestniczyły w  obozie zimowym „Śladami Jana Pawła II”. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Ponad sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała do...

czytaj dalej

Nowa Era Dostępu do Kultury: Mazowiecka Platforma e-Kultura

Zapraszamy do odkrycia bogactwa kulturowego Województwa Mazowieckiego w nowym wymiarze. Dzięki realizacji projektu e-Kultura każdy może podążać śladami sztuki, historii i tradycji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych. Instytut Papieża Jana...

czytaj dalej