Zaproszenie na konferencję “Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”

Opublikowano: 6 maja 2024 r.

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”, która odbędzie się 25 maja 2024 o godz. 9.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 , aula 108). Celem sesji jest wspólne poszukiwanie uzasadnień naukowych dla chrześcijańskich wartości moralnych oraz przekazanie tej wiedzy rodzicom i wychowawcom.

Współczesny świat często promuje wartości sprzeczne z chrześcijańskimi przekonaniami. W takiej rzeczywistości rodzice, starający się zrozumieć swoje dzieci i jednocześnie wychowywać je zgodnie z wiarą, czują się nieraz zagubieni. Z kolei młodzież często nie rozumie wartości swoich rodziców i wychowawców, co prowadzi do konfliktów i niezrozumienia między pokoleniami. Podczas konferencji będziemy analizować te trudności oraz poszukiwać sposobów na budowanie mostów porozumienia międzypokoleniowego. Naszym celem jest także stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń, by pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć proces wychowania dzieci w dzisiejszym, skomplikowanym świecie oraz wspierać się wzajemnie w tym wyzwaniu. Ważnym elementem konferencji będzie część warsztatowa, podczas której uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem.

Udział możliwy jest również online https://konferencja.prodoteo.pl/

W programie:

dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, IJPII, Wartość dziecka i jego płci

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, (Anty)kultura kontekstem (anty)wartości

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Rodzina, czyli naukowa recepta na udane życie. Dlaczego bez rodziny trudno być szczęśliwym i bogatym?

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW, Portret współczesnej młodzieży

dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK, Zagubione wychowanie. Czy i jak można je odnaleźć?

dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ, Wychowanie w rzeczywistości hybrydalnej

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, Transformacja od „ja” do „my” jako szansa na stawanie się dorosłym. O perspektywie wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnej dorosłości

dr Maria Marcińczuk, Zdrowie psychiczne nastolatków w kontekście wyzwań współczesności

mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Nietrwałość skłonności homo- i transseksualnych u młodzieży a alarmujący wzrost statystyk występowania

Leila Miller, Tak zostaliśmy stworzeni

Warsztaty z komunikacji poprowadzą Beata i Marcin Mądrzy: Małe decyzje w wielkiej walce. Co to znaczy wychowywać syna/córkę do postawy czystego serca?

Zapraszamy!

Plakat konferencji "Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku"

Pozostałe aktualności