Relacja z ogólnopolskiej konferencji „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku.”

Opublikowano: 28 maja 2024 r.

Dzięki współpracy Fundacji Prodoteo, Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydziału Studiów nad Rodziną i Wydziału Teologicznego) w minioną sobotę w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”. Potwierdzeniem, jak istotny i żywy to temat, było wysokie zainteresowanie udziałem w sympozjum w formie stacjonarnej oraz on-line. Wydarzenie uświetniła obecność wykładowców reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju. Trafny układ dopełniających się referatów, dynamika wystąpień oraz prezentacja interesujących badań stworzyły spójną narrację, z której wyłoniły się zakresy współczesnych wyzwań w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży, tezy co do przyczyn obecnych problemów oraz kierunki działań, jakie warto podjąć, by pomóc rodzicom, dzieciom i młodzieży zmierzyć się z tymi zagadnieniami.

Sympozjum otworzyło wstąpienie ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. em. UKSW, poświęcone aksjologii, w szczególności wartości życia. Następnie dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ poprowadził wykład na temat (anty)kultury jako kontekstu (anty)wartości.

Drugą sesję rozpoczął dr hab. Michał Michalski, prof. UAM referatem “Rodzina, czyli naukowa recepta na udane życie. Dlaczego bez rodziny trudno być szczęśliwym i bogatym?”, w którym obalił kilka stereotypów dotyczących postrzegania rodzin wielodzietnych z perspektywy ekonomii i ekologii. W kolejnym wykładzie dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK, skonfrontował słuchaczy z tezą o zagubionym wychowaniu i zatrzymał się nad kwestią możliwości jego odnalezienia. Dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ w ciekawym wystąpieniu poświęconym wychowaniu w rzeczywistości hybrydalnej, nie pozostawiła złudzeń co do tego, że rzeczywistość współczesnego dziecka to świat niejednolity, nacechowany interferencjami świata realnego i wirtualnego. Pod koniec drugiej sesji odbyła się promocja nowości wydawniczej Fundacji Prodetego – książki “Tak zostaliśmy stworzeni”. Słuchacze obejrzeli wideo z przesłaniem autorki, Leili Miller, o tym jak przygotować dzieci do zmierzenia się z wyzwaniami moralnymi, których nie unikną w dzisiejszym świecie. W przerwie można było nabyć tę książkę, a także inne propozycje wydawnicze Fundacji Prodoteo oraz zaopatrzyć się w publikacje Instytutu Papieża Jana Pawła II, poświęcone przede wszystkim tematyce aksjologii i wychowania.

Po przerwie lunchowej dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW nakreśliła, poparty badaniami, portret współczesnej młodzieży. Następnie dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, zaprezentowała referat “Transformacja od «ja» do «my» jako szansa na stawanie się dorosłym. O perspektywie wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnej dorosłości”. Bardzo poruszające było też wystąpienie dr Marii Marcińczuk na temat zdrowia psychicznego dzisiejszych nastolatków, opierające się na praktyce pracy z młodzieżą w gabinecie psychiatrycznym. Trzecią sesję konferencji zakończyła mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, prezentująca szereg badań naukowych na temat nietrwałości skłonności homo- i transseksualnych u młodzieży, odnosząc je do alarmującego wzrostu statystyk ich występowania.

Ostatnim modułem konferencji była część warsztatowa “Małe decyzje w wielkiej walce. Co to znaczy wychowywać syna/córkę do postawy czystego serca?”. Małżeństwo Beaty i Marcina Mądrych, rodziców siedmiorga dzieci, dzieliło się praktycznymi wskazówkami, jak wychowywać dzieci do życia wartościami. Warsztaty były konsekwentnym uzupełnieniem teoretycznej części sympozjum. Uczestnicy byli pod wrażeniem świadectwa państwa Mądrych i przekazanych przez nich propozycji działań, tworzących zdrowe i szczęśliwe relacje z dziećmi w duchu chrześcijańskich wartości.

Wspólnie ze wszystkimi organizatorami mamy nadzieję, że dzięki konferencji udało się stworzyć odpowiednią przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, przybliżając uczestników do lepszego zrozumienia procesu wychowania dzieci do wartości, mimo problemów jakie generuje współczesny, skomplikowany świat.

Pozostałe aktualności

Świetlik Wilanowski – relacja

11 czerwca 2024 roku podczas Wilanowskiego Świetlika uczestnicy mieli okazję poświęcić czas na rozwijanie swoich twórczych talentów. Dzieci, prowadzący oraz księża stawiali czoła trudnym zadaniom origami pod czujnym okiem utalentowanej Julii. Pomysłowość nie miała...

czytaj dalej