„Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4” (CD)

14,00 

O publikacji

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Naukowym UKSW wydał na płycie CD pozycję pt.  Publikacja  „Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4”, autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika. Podręcznik zawiera komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum). Jest on wzbogacony o treści zaczerpnięte z lektury obowiązkowej i uzupełniającej na poziomie klasy 4 szkoły ponadpodstawowej, jest skierowany do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Materiał dydaktyczny, zawarty w publikacji może być podstawą prowadzenia lekcji wychowawczych kształtujących fundamentalne wartości młodego człowieka.

Książka […] doskonale wpisuje się w nurt działań pedagogicznych ukierunkowanych na kształcenie i wychowanie młodzieży, gdyż zawiera komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum). Nauczyciele, wychowawcy, rodzice odnajdą w tym podręczniku materiał dydaktyczny, który może być podstawą podejmowania oddziaływań wychowawczych kształtujących fundamentalne wartości.

Dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW

Podjęto tu istotne zagadnienia wychowania osoby do życia wartościami. Poza szerokimi teoretycznymi wyjaśnieniami dotyczącymi zasadności zaproponowanych działań, zaproponowano praktyczne sugestie pokierowania przebiegiem tego procesu. Sam program wychowania aksjologicznego ma na celu przywracanie w życiu społecznym znaczenia wartości uniwersalnych, jako że one w sposób znaczący kształtują osobowość człowieka oraz stają się fundamentem istnienia i rozwoju dla wszelkich wspólnot, a także stawania się podstawą dla kultury prawa każdej społeczności państwowej.

Ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ

 

Informacje szczegółowe

Autor:

 ks. Zdzisław Struzik

Red. nauk.:

 

Red. nacz.:

 

Rok wydania:

 2022
Wydanie:  1

ISBN:

 ISBN: IPJP2 978-83-67056-05-2, UKSW 978-83-8281-074-5

Seria:

 

ISSN:

 

Liczba stron:

 

Rodzaj oprawy:

 inna

Wymiary:

 192 x 7 x 137 mm

Waga:

 64 g

Kategoria:

 Publikacje elektroniczne, Płyty CD/DVD, Wychowanie do wartości

Tagi:

 Wychowanie, edukacja aksjologiczna, liceum, podręcznik, program wychowawczy, technikum

Rok wydania: