Kurs online “Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 0-8”

Opublikowano: 9 lutego 2022 r.

Już w najbliższy piątek odbędzie się Kurs online Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 0-8.  Do udziału zapraszamy rodziców, wychowawców, nauczycieli i katechetów ze szkół podstawowych oraz specjalistów szkolnych, którzy zajmują się w swoich szkołach planowaniem działań z zakresu wychowania i profilaktyki. Podstawą koncepcji celów i efektów uczenia się na tego typu Kursie są potrzeby współczesnej rodziny. Wychowanie jest procesem, który nieodłącznie wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościami. Pięć podstawowych wartości jakie wyróżnia św. Jan Paweł II to życie, prawda, miłość, wolność, sprawiedliwość. Sama aksjologia jako proces wychowania do wartości wymaga zaangażowania samej osoby oraz zaangażowania wspólnoty (rodziny i szkoły), która prowadzi i porządkuje proces wychowawczy dzieci i młodzieży. Zgłoszenia na Kurs są przyjmowane pod adresem mailowym: instytut@ipjp2.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe aktualności