XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

XVI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Już po raz szesnasty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Odpocznij na Mazowszu”.

Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach:

  • Odpocznij na Mazowszu – Aktywnie;
  • Odpocznij na Mazowszu – z pasją;
  • Odpocznij na Mazowszu – z Kulturą.

 

Co zrobić, aby wygrać w konkursie?

Wystarczy zrobić zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu „Odpocznij na Mazowszu” w jednej z kategorii konkursowych. Będziemy zwracać uwagę na treść oraz jakość nadesłanych zdjęć. Prace konkursowe oceni Jury Konkursu.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Wszyscy fotografowie amatorzy.

Z udziału w konkursie wyłącza się:

– osoby zajmujące się zawodowo fotografią;

– absolwentów uczelni plastycznych i filmowych z tytułem magistra bądź licencjata albo tytułem równorzędnym, potwierdzającym wykształcenie wyższe na tym samym poziomie, a także nauczyciele akademiccy takich uczelni;

– osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat zdobyły nagrodę w konkursie lub brały udział w warsztatach organizowanych w ramach konkursu;

– pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie. E-maile z załączonymi plikami (skanem formularza zgłoszeniowego i zdjęciami) prosimy przesyłać do 16 lipca br. na adres: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl.

Jeśli masz mniej niż 18 lat – poproś rodziców o zgodę i wypełnijcie wspólnie odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

 

Jakie zdjęcia należy przesyłać na konkurs?

Fotografie zgłaszane do konkursu powinny nawiązywać do tematu konkursu i odpowiadać jednaj z trzech kategorii konkursu!

 

Z ilu etapów składa się konkurs?

Tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona będzie jednoetapowo. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni i wybierze do 12 zwycięskich fotografii. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata konkursu publiczności.

Jakie nagrody można wygrać?

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

I nagroda – w wysokości 2 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

II nagroda – w wysokości 1 500,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

III nagroda – w wysokości 1 000,00 zł – dla każdej z kategorii konkursowych;

Do trzech wyróżnień – po 800 zł każde;

Nagroda publiczności – internautów – w wysokości 1 000,00 zł.

Dodatkowo dla laureatów konkursu Samorząd Województwa Mazowieckiego wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zorganizuje weekendowe warsztaty fotograficzne. Warsztaty odbędą się we wrześniu lub październiku br. Forma organizacji warsztatów (wyjazdowe lub on-line) będzie uzależniona od sytuacji i obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 w kraju.

Co to jest nagroda publiczności?

Zwycięskie zdjęcia wezmą udział w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą zwycięzcę konkursu publiczności. Głosowanie odbędzie się na stronie www.facebook.com/Mazowsze.serce.Polski . Uczestnik konkursu, którego zdjęcie zdobędzie najwięcej głosów (like’ów) otrzyma nagrodę publiczności.

 

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Formularze, które uczestnicy mają wypełnić, zeskanować i przesłać, będą dostępne wraz z regulaminem konkursu na stronie: http://www.mazovia.pl w zakładce konkursy-szkolenia/konkursy-fotograficzne/.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. (22) 59 79 616 i (22) 59 79 532 (pn. – pt. godz. 9 – 15) lub wysyłając pytania na adres e-mail: konkurs.fotograficzny@mazovia.pl .

 

W stworzeniu wymarzonej kompozycji fotograficznej  pomogą filmy edukacyjne, które będą pojawiały się na naszym FB – MazowszeSercePolski.

 

Na zgłoszenia czekamy do 16 lipca br.

 

40. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego –  Sługi Bożego Prymasa Polski

40. rocznica śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Sługi Bożego Prymasa Polski

Czyż mam jeszcze obowiązek przedstawiać się wam?

Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem.

Ale natomiast jestem ojcem waszym duchownym, pasterzem i biskupem dusz waszych,

jestem apostołem Jezusa Chrystusa.

Posłannictwo moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie, wyrosłe

z odwiecznych Bożych myśli, ze zbawczej  woli Ojca,

dzielącego się radośnie szczęściem swoim z człowiekiem.

                                                           Stefan Kardynał Wyszyński

 

Dziś przypada 40. rocznica śmierci wybitnego przywódcy duchowego – Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

12 września br. Prymas Polski zostanie wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką, założycielką Dzieła Lasek, beatyfikowany podczas uroczystości w Warszawie.

Stefan Kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko Stanisława (organisty w miejscowym kościele) i Julianny (z domu Karp) Wyszyńskich.

W 1946 r. został mianowany przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, a tym samym prymasem Polski. Posługę tę sprawował do śmierci.

Ksiądz Prymas żył i działał w określonych warunkach politycznych, ideologicznych i gospodarczych. Dane mu było stawać w zdecydowanej obronie godności człowieka i przysługującej człowiekowi, z natury, wartości wolności. Ta wolność osobowa – osobista, na zasadzie społecznej natury człowieka, przenosić się powinna na rodzinę, Naród, Państwo i całą ludzkość międzynarodową.

Wolność traktował i interpretował jako jeden z najważniejszych darów jakimi człowiek został obdarzony przez Boga. Osoba ludzka  wyraża swoją istotę poprzez działania duchowe i materialne. Przy braku wolności, osobę ludzką dotyka cierpienie i zarazem dążenie, za wszelką cenę, do jej odzyskania. Prymas analizował typowe zachowania ludzkie, polegające na próbach samodzielnych decyzji, niekiedy sprzecznych z wolą rodziców, w okresie dziecięcym, a także decyzji sprzecznych z wolą Boga. Kardynał Wyszyński stwierdzał: „Człowiek dojrzały też wyrywa się z rąk Bożych i pragnie niejako na własny sposób doświadczyć wolności, niekiedy nawet aż do granic cierpienia” .

Ksiądz Prymas wykazywał dużą odwagę, wręcz bohaterstwo, broniąc wartości Narodu, wartości kultury i wiary. Jak się po latach okazało, Jego przewidywania na przyszłość Ojczyzny były trafne. Pragnął, aby Ojczyzna rozwijała się systematycznie, z pokolenia na pokolenie, według nauki Ewangelii, pod stałą duchową opieką Kościoła katolickiego. W 1981 roku, tuż przed swoją śmiercią, wyznał publicznie: „Katolicka nauka społeczna obejmuje wiele elementów doniosłych dla naszego życia społecznego.

Publicznie stawał w obronie wolności Narodu, wolności rodziny, wolności obywateli, a szczególnie w obronie wiary chrześcijańskiej wyznania katolickiego. W latach 1945-1989, okresie zniewolenia Polski, Naród doświadczał wielu upokorzeń psychologicznych, socjologicznych, prawnych i materialnych. Prymas, aby zjednoczyć Polaków, przeprowadził kampanię ratowania społeczeństwa – w rodzinie i przez rodzinę. To właśnie w środowisku rodzinnym udało się zachować i odbudować podstawowe wartości: wolność, prawdę, sprawiedliwość, miłość do Ojczyzny i solidarność.

Walka o wolność Narodu, którą toczył ksiądz Prymas, miała charakter intelektualny, socjologiczny, psychologiczny, a przede wszystkim była to walka jawna i prawdziwa, kierowana miłością do Polski i do Kościoła katolickiego. Walka ta nigdy nie przybrała charakteru nienawiści, agresji, czy form politycznych, była to ciężka i odpowiedzialna praca na rzecz dobra Narodu i prawdy. Do takiej kulturalnej i uzasadnionej prawami przyrodzonymi walki, zachęcał i zapraszał wszystkich, którzy myśleli tak jak on o dobru obywateli w Polsce.

W wielu sprawach Narodu i Państwa Stefan Kardynał Wyszyński okazał się przewidującym. Ostrzegał przed kłamstwem, utratą godności osobistych i obywatelskich, ostrzegał przed zgubnymi skutkami prawa aborcyjnego. Wskazywał na konieczność powiązania Narodu i Państwa z rodziną. Jest to antropologiczna prawda, z którą powinny się liczyć wszystkie ustroje państwowe. Zachowanie sprawiedliwości społecznej, szczególnie w zakresie podziału wytwarzanych dóbr, jest konieczne i tylko sprawiedliwość prowadzi do pokoju w państwie i w stosunkach międzynarodowych. Walka o wolność i obszerna nauka społeczna Kościoła, realizowana przez Prymasa Tysiąclecia, stała się podstawą do umocnienia wielkiego ruchu Solidarności robotniczej i rolniczej w Polsce, a w dalszej konsekwencji do odzyskania pełnej wolności w 1989 roku.

Stefan Kardynał Wyszyński, nazywany jest Prymasem Tysiąclecia, bo przygotował uroczystości przypadające w 1966 roku, ale także stał się Przywódcą Narodu. Przeprowadził społeczeństwo polskie przez mroczny okres ówczesnego zniewolenia.

Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski zmarł 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Został pochowany w krypcie arcybiskupów warszawskich w podziemiach archikatedry św. Jana, później nagrobek przeniesiono do specjalnie wybudowanej kaplicy – mauzoleum w lewej nawie świątyni.

 

101. rocznica urodzin Karola Wojtyły

101. rocznica urodzin Karola Wojtyły

18 maja na stałe zapisał się w polskim kalendarzu jako ważne wydarzenie w historii naszego narodu. Otóż tego dnia w Wadowicach urodził się wielki Polak, Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II.

Jan Paweł II, podczas swojej wizyty w rodzinnym mieście, tak wspominał swoje dzieciństwo:

„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach” (Jan Paweł II, Wadowice, 16 czerwca 1999).

Powołany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Archidiecezję Warszawską Instytut od 15 lat dokumentuje dziedzictwo Papieża Jana Pawła II, prowadzi badania. organizuje konferencje naukowe, wydarzenia, wystawy, konkursy i zjazdy wydaje publikacje, opracowania i materiały dydaktyczne, a wiele z tych zasobów udostępnia w sieci. Dziś szczególnie chcielibyśmy przypomnieć przygotowane przez Instytut wystawy: Adhortacje Jana Pawła II, Encykliki Jana Pawła II, Śladami Jana Pawła II w Ameryce Środkowej Jan Paweł II w Kolumbii, Jan Paweł II w Peru, Jan Paweł II na Islandii, Jan Paweł II w Chile, Jan Paweł II w Ekwadorze, Jan Paweł II w Boliwii, Jan Paweł II na Kubie, Jan Paweł II w Argentynie, Jan Paweł II w Tajlandii, Jan Paweł II w Paragwaju, Jan Paweł II w Meksyku.

Powyższe wystawy pomyślane są jako projekty objazdowe, udostępniane szkołom i innym placówkom oświatowym na terenie całej Polski, w szczególności tym, którym patronuje św. Jan Paweł II. Szczegóły dotyczące udostępniania znaleźć można w regulaminach poszczególnych wystaw dostępnych na podlinkowanych wyżej stronach.

Fot. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”

Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”

10 maja 2021 roku odbyło się za pośrednictwem platformy Webex Meeting ogólnopolskie sympozjum studenckie pod tytułem „Znaczenie rodzicielstwa w procesie wychowania”, których organizatorami byli: Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Instytut Papieża Jana Pawła II.

Konferencja była podzielona na trzy panele (szczegóły na załączonym plakacie). Na sympozjum podjęto tematy ważne dla współczesnej rodziny. Można było posłuchać m.in. o znaczeniu posiłków rodzinnych jako narzędziu budującym więzi rodzinne, charakterystyce współczesnej rodziny, celach i normach w wychowaniu, wychowaniu do wartości, odpowiedzialności rodzicielskiej w erze cyfrowej oraz o tym czy rodzice, czy może Państwo pełnią większą rolę w procesie wychowania. Każdy z wymienionych tematów okazał się być niezwykle interesujący, co zaowocowało żywą dyskusją podsumowującą sympozjum.

Poniżej szczegółowy program sympozjum.

Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”, UKSW, Warszawa, 10 maja 2021 r.

Zapowiedź: Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”

Zapowiedź: Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Studencką „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”, która rozpocznie się 10 maja 2021 r. na platformie Cisco Webex Meetings. Patronatu honorowego konferencji udzieliła J.M. Prorektor UKSW dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni.

Dostęp do konferencji na platformie Cisco Webex Meetings:

https://uksw.webex.com/uksw-en/j.php?MTID=mf81013973203cfc0d277287715cd86f2

Numer spotkania (kod dostępu): 121 616 5033

Hasło: cPpppAsA377

 

Zaprezentowany poniżej program konferencji dostępny jest w wygodnym formacie pdf (należy kliknąć w obrazek).

Ogólnopolska Konferencja Studencka „Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”, UKSW, Warszawa, 10 maja 2021 r.

Program konferencji

Ogólnopolska Konferencja Studencka

„Rodzicielstwo i proces wychowania wobec współczesnych wyzwań (wkład doktrynalny Jana Pawła II)”

10 maja 2021 r.

 

9.30 Otwarcie i powitanie uczestników

dr hab. Anna Fidelus, prof. uczelni – J.M. Prorektor UKSW

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – Dziekan WSR UKSW

ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. uczelni – Dyrektor IPJPII

Sesja I Wprowadzenie w tematykę Konferencji

moderator: ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. uczelni

9.45 Czcij rodziców – ale jak to dziś czynić? Wskazania Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – Dziekan WSR UKSW

10.00 Współczesne uwarunkowania procesu wychowania dziecka w rodzinie

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni – Prodziekan WSR UKSW

Sesja II

moderator: ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni

10.15 Posiłki rodzinne jako narzędzie budujące więzi rodzinne oraz zapobiegające zaburzeniom psychicznym i społecznym u dzieci w Stanach Zjednoczonych

kl. Mateusz Dańczak – MSF WSD misjonarzy św. Rodziny (Kazimierz Biskupi) – WT UAM

10.30 Charakterystyka nowoczesnej rodziny

Klaudia Śniadała – PWSIiP w Łomży (Koło Naukowe Pedagogów)

10.45 Wychowanie dziecka w rodzinie: normy i cele

Monika Nowak – WSR UKSW (Bioetyczne Koło Studentów WSR UKSW)

11.00 Znaczenie zachowań rodzicielskich w kształtowaniu motywacji altruistycznych dzieci

Dominika Grzegorzek – WT KUL JPII

Sesja III

moderator: ks. dr Waldemar Świątkowski, PWSIiP w Łomży

11.20 Wychowanie do wartości a pojęcie rodziny wielofunkcyjnej

Aleksandra Karwowska – WPK UKSW (Bioetyczne Koło Studentów WSR UKSW)

11.35 Odpowiedzialność rodzicielska w erze cyfrowej

mgr Marta Laskowska – WT UO

11.50 Rodzice czy państwo – kto pełni większą rolę w procesie wychowania?

Agnieszka Krasucka – WT KUL

Sesja IV Dyskusja i podsumowanie konferencji

moderator: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

12.10 Wprowadzenie do dyskusji

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni – WSR UKSW

12.35 Podsumowanie i podziękowanie

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – Dziekan WSR UKSW

 

 

Komitet naukowy konferencji

ks. prof. dr hab. Andrzej Najda – UKSW

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – UKSW

ks. dr hab. Tomasz Białobrzewski, prof. uczelni – UKSW ‎

ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni – UKSW

ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. uczelni – KUL JPII

ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. uczelni – UAM

ks. dr hab. Zdzisław Stuzik, prof. uczelni – UKSW i IPJPII ‎

ks. dr Waldemar Świątkowski – PWSIiP w Łomży

 

 

Komitet organizacyjny

przewodniczący – ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni – UKSW

członek komitetu – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. uczelni – KUL JPII

członek komitetu – ks. dr Waldemar Świątkowski – PWSIiP w Łomży

członek komitetu – ks. dr hab. Zdzisław Stuzik, prof. uczelni – UKSW i IPJPII

sekretarz – lic. Monika Nowak – Bioetyczne Koło Studentów WSR UKSW

 

 

NOWOŚĆ: Homilie i kazania na rok A, B, C

NOWOŚĆ: Homilie i kazania na rok A, B, C

Książka podzielona została na fragmenty odpowiadające kolejnym niedzielom roku liturgicznego, w których autor wyjaśnia i rozważa czytania liturgiczne dedykowane na dany dzień. Poszczególne części dodatkowo opatrzone zostały cytatami z myślą Jana Pawła II. Książka wzbogacona jest również o część aneksową zawierającą kazania i homilie przeznaczone na wybrane uroczystości.

Publikacja jest zbiorem cennych wskazówek, zarówno dla osób samodzielnie zgłębiających zagadnienia teologiczne, jak i może stanowić wsparcie dla księży w procesie przygotowywania liturgii. Tryptyk opatrzony specjalną, elegancką obwolutą bez wątpienia stanowi niezwykle cenną pozycję w trudnym czasie pandemii, uniemożliwiającym niekiedy osobiste uczestnictwo wiernych w Liturgii Mszy św.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!