ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: HOMILIE I KAZANIA NA ROK B

Opublikowano: 21 marca 2022 r.

Ks. Zdzisław Struzik, Homilie i kazania na rok B, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022

Niniejsza publikacja podzielona została na fragmenty odpowiadające kolejnym niedzielom roku liturgicznego, w których autor wyjaśnia i rozważa czytania liturgiczne dedykowane na dany dzień. Poszczególne części dodatkowo opatrzone zostały cytatami z nauczania papieskiego.

„Homilie i Kazania” są zbiorem cennych wskazówek, zarówno dla osób samodzielnie zgłębiających zagadnienia teologiczne, jak i mogą stanowić wsparcie dla księży w procesie przygotowywania liturgii. Przekazywane teksty poszczególnych homilii i kazań na niedziele Roku B, kierowane są również do tych, którzy w okresie pandemii nie mogą, lub mają poważne przeciwskazania, aby uczestniczyć osobiście w Liturgii Mszy św. we własnych Parafiach.

Książka zostanie wydana w twardej oprawie i wzbogacona również o część aneksową zawierającą kazania i homilie przeznaczone na wybrane uroczystości.

Pozostałe aktualności