Konkurs „Mieszko i Dobrawa to Lechicka sprawa” w Mielcu

Opublikowano: 19 kwietnia 2022 r.

W ramach uczczenia przypadającego 24 marca Narodowego Dnia Życia oraz 14 kwietnia jako Święta Chrztu Polski uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu wzięli udział w Szkolnym, Internetowym Facebookowym Konkursie Historycznym „Mieszko i Dobrawa to Lechicka sprawa”. Patronat nad konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II.

Konkurs polegał on na oddaniu głosu (lajka) pod fotografiami uczniów i uczennic będących sobowtórami Pierwszej, Polskiej, Historycznej Pary Książęcej, czyli Mieszka I i Dobrawy. Fotografie uczniów/uczennic jako postaci historycznych miały odwoływać się do Pocztu królów i książąt polskich Jana Matejki. Młodzież mogła głosować, lajkować na kandydatów na profilu Zespołu Szkół Technicznych na Facebooku w okresie od 25 marca do 13 kwietnia br. Pod zdjęciami mieli także możliwość dodawania postów, komentarzy odnoszących i odwołujących się do cytatów, fragmentów z Kroniki polskiej Galla Anonima przedstawiających profil postaci Mieszka I i cechy osobowości Dąbrówki. Akcja, w ramach szlachetnej internetowej rywalizacji, miała za zadanie kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia, pielęgnowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa naszego kraju wokół znanych postaci z dziejów. Ponadto konkurs ma uczyć kultury słowa, niewpisywania negatywnych i złośliwych komentarzy oraz nie hejtowania, ale także interpretowania tekstu historycznego Kroniki polskiej Galla Anonima i wpisywania swoich przemyśleń pod fotografiami sobowtórów Mieszka i Dobrawy. Dozwolone były także komentarze mające na celu pokazanie społecznych wartości idei małżeństwa i rodziny oraz wydarzeń z panowania Mieszka I, które ukształtowały państwo polskie w okresie wczesnopiastowskim. Celem konkursu było ponadto pokazywanie i promowanie związku Mieszka i Dąbrówki jako wzorca małżeńskiego, ideału kobiety, żony i mężczyzny, męża stanowiących odzwierciedlenie idei prorodzinnych i ukazujących społeczny model rodziny. Hasłem akcji pro-life było założenie: „5xM” (Mieszko, miłość, małżeństwo, macierzyństwo, maleństwo) mające pokazać młodzieży drogę i kolejne etapy życia oparte na tych wartościach społecznych.

Organizatorom i laureatom serdecznie gratulujemy!

Pozostałe aktualności

Konkurs multimedialny o Janie Pawle II – relacja

W dniach 22-28 czerwca 2024 roku, dzięki wsparciu Instytutu Papieża Jana Pawła II, dzieci i młodzież z Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie uczestniczyły w wakacyjnym wyjeździe do Kasiny Wielkiej. W ramach tego wyjątkowego przedsięwzięcia zorganizowano konkurs...

czytaj dalej