Powiatowy konkurs plastyczny „Od Lolka do Jana Pawła II”

Powiatowy konkurs plastyczny „Od Lolka do Jana Pawła II”

Pod patronatem Instytutu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie i w parafii NMP Królowej Polski w Napiwodzie przeprowadzono konkurs papieski w ramach powiatowo-dekanalnych obchodów roku 2020 ogłoszonego Rokiem Świętego Jana Pawła II pod hasłem: „Nie bójcie się żyć dla Miłości”. Celem konkursu było pogłębienie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości Świętego Jana Pawła II, który jest również patronem szkoły.

Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych. Przebiegał w dwóch kategoriach: dla klas I–IV oraz dla klas V–VIII. Zadaniem uczestników było wykonanie prac plastycznych zgodnie z wybranym hasłem.

Dla klas młodszych:

„Jan Paweł II – dzieciństwo i młodość Lolka”;

„Taki duży, taki mały… Święty Jan Paweł II i ja”;

„Papież Polak w oczach dzieci i młodzieży”.

Dla starszych klas:

„Jan Paweł II  – Patron  szkoły i mój osobisty wzór do naśladowania”;

„Jan Paweł II – w Ojczyźnie i dla Ojczyzny”.

Finał konkursu odbył się 30 października br. Nagrodzono kilkunastu uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu nidzickiego. Laureatom serdecznie gratulujemy!

,,Co wiesz o św. Janie Pawle II?” – Konkurs wiedzy o Papieżu-Polaku i ,, Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka” – Konkurs plastyczny dla klas I-III

,,Co wiesz o św. Janie Pawle II?” – Konkurs wiedzy o Papieżu-Polaku i ,, Święty Jan Paweł II widziany oczami i sercem dziecka” – Konkurs plastyczny dla klas I-III

W związku z tegorocznym Dniem Papieskim oraz rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską Parafia Narodzenia NMP w Rososzy oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Machcinie zorganizowały konkursy wiedzy o Janie Pawle II oraz konkurs plastyczny, nad którym swój patronat objął Instytut. Celem konkursów jest propagowanie wiedzy o naszym Wielkim Rodaku oraz wartości, które głosił. Mimo utrudnień wynikających z obostrzeń sanitarnych, uczestnicy przygotowali ciekawe prace plastyczne i byli doskonale przygotowani do konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Oba konkursy zostały rozstrzygnięte 23 października br. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs artystyczny na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Konkurs artystyczny na 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II

Instytut Papieża Jana Pawła II patronował konkursowi artystycznemu ogłoszonemu przez Fundację Ogrody Edukacji z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II w Stanisławowie Pierwszym pod Warszawą. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać tekst do melodii skomponowanej specjalnie na tę okazję oraz wykonać prace plastyczne. Autorską melodię skomponował Waldemar Dąbkowski. Utwór muzyczny został zrealizowany na podstawie tekstów nadesłanych przez uczestników konkursu. Nagranie wzbogacono pracami plastycznymi uczestników drugiej części konkursu na kartę urodzinową dla Jana Pawła II – także upamiętniającą stulecie Jego urodzin. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 16 października br. w kościele parafialnym pw. NMP Wspomożycielki Wiernych.

Gra miejska o Janie Pawle II w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Bielanach

Gra miejska o Janie Pawle II w Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Warszawie na Bielanach

Rodzinna gra miejska odbyła się 11 października br. w parafii przy ul. Broniewskiego w Warszawie. Jej organizatorem, oprócz parafii, była także Dzielnica Bielany. Instytut Papieża Jana Pawła II objął patronat nad tym wydarzeniem. Po mszy świętej dla dzieci rozpoczęły się zmagania rodzin. Zadaniem drużyn uczestniczących w grze było odnajdywanie w terenie punktów zaznaczonych na mapie, następnie należało odpowiedzieć na pytania zadawane w odnalezionych punktach. Wszystkie zagadki dotyczyły Jana Pawła II. Szansę na wykazanie się wiedzą, kreatywnością i orientacją w terenie mieli zarówno dorośli, jak i dzieci. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy.

Komunikat. Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Komunikat. Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

6 października br. obradowało jury XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.

Poniżej podajemy listę laureatów tegorocznej edycji konkursu.

 

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe i klasy 7-8 szkoły podstawowe:

I miejsce Kinga Gawryś

II miejsce Marta Kościan

III miejsce Patryk Gregorczyk

 

Wyróżnienie: Julia Możdżonek, Marcin Romanowski

 

 

Kategoria: klasy 4-6 szkoły podstawowe:

I miejsce Mikołaj Buczyński

II miejsce Julia Nowak

III miejsce Jakub Karwat

 

Wyróżnienie: Małgorzata Puch

 

Kategoria: Klasy 1-3 szkoły podstawowe. Nagród nie przyznano

 

Informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie planujemy w tym roku uroczystej gali konkursowej. Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby Instytutu w umówionym terminie. Termin uzgodnimy telefonicznie z opiekunem.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom.

 

Gminny Konkurs Papieski w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie

Gminny Konkurs Papieski w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie

Szkoła w Płocochowie koło Pułtuska corocznie organizuje Gminny Konkurs Papieski. Jest to szczególna forma wdzięczności Ojcu Świętemu za katechezę Jego życia i nauczanie. Konkurs ma również na celu rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu Papieża Jana Pawła II. Cieszy się on corocznie dużym zainteresowaniem szkół podstawowych w całej gminie Pułtusk. Uczniowie tworzą prace literackie, plastyczne, multimedialne i pogłębiają swoje wiadomości w konkursie wiedzy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w tym roku konkurs odbył się z opóźnieniem (we wrześniu) i w okrojonej wersji. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli prace literackie, plastyczne i multimedialne otrzymali pamiątkowe dyplomy. Laureaci otrzymali także nagrody rzeczowe, które zostały przekazane na ręce dyrektorów poszczególnych szkół.

W tym roku uczestnicy konkursu literackiego pisali pracę na jeden z tematów:

  1. Czy Jan Paweł II był mówcą doskonałym? Zajmij swoje stanowisko i udowodnij jego słuszność, popierając przykładami z wystąpień papieskich.
  2. Co anegdoty z życia Jana Pawła II mówią o nim samym?
  3. Napisz kartkę z pamiętnika Papieża Jana Pawła II, w której opiszesz ważne wydarzenie z życia Karola Wojtyły.

Konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II – z pielgrzymką przez świat” odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV oraz klasy V-VIII. W konkursie multimedialnym uczestnicy przygotowywali prezentację multimedialną na temat „Jan Paweł II – Jego talent i pasje”. Instytut Papieża Jana Pawła II, oprócz objęcia patronatem tego wydarzenia, był również fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów i wyróżnionych uczniów. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

dav

dav

dav

dav

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!