Zapowiedź wydawnicza. „Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4”

Opublikowano: 11 maja 2022 r.

Instytut Papieża Jana Pawła II wraz z Wydawnictwem Naukowym UKSW przygotowuje do druku nowy cykl publikacji „Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników”. Jako pierwszy z tego cyklu przygotowywany jest podręcznik dla poziomu 4. Celem podręcznika, jak i całej serii, jest przygotowanie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów szkół ponadpodstawowych. Młody człowiek, wychowany przez rodziców, szkołę i środowisko, ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ogólnoludzkie. Ma rozpoznawać kim jest i do czego dąży. Podręczniki są skierowane głównie do nauczycieli i pedagogów. Mamy nadzieję, że będzie on doskonałym uzupełnieniem lekcji wychowawczych w szkołach ponadpodstawowych.

„Książka (…) doskonale wpisuje się̨ w nurt działań pedagogicznych ukierunkowanych na kształcenie i wychowanie młodzieży, gdyż zawiera komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów szkoły ponadpodstawowej (liceum i technikum). Nauczyciele, wychowawcy, rodzice odnajdą w tym podręczniku materiał dydaktyczny, który może być podstawą podejmowania oddziaływań wychowawczych kształtujących fundamentalne wartości”.

Fragment recenzji dr hab. Agnieszki Regulskiej, prof. UKSW

Okładka podręcznika s. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022 zawiera tytuł publikacji, logotyp Instytutu oraz grafikę główną prezentującą dwie młode kobiety w polu kwitnących słoneczników

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022

Pozostałe aktualności