Zapowiedź wydawnicza: „Wezwani do nawrócenia. Księga Ezechiela w wielkopostnej liturgii Kościoła”

Opublikowano: 27 września 2022 r.

Krzysztof Rudziński, Wezwani do nawrócenia. Księga Ezechiela w wielkopostnej liturgii Kościoła, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022, ISBN 978‑83‑67056‑13‑7.

Prezentowana monografia „Wezwani do nawrócenia. Księga Ezechiela w wielkopostnej liturgii Kościoła” jest poszerzoną wersją rozprawy doktorskiej napisanej przez ks. Krzysztofa Rudzińskiego pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego i obronionej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 2021 roku.

Autor bada orędzie fragmentów Księgi Ezechiela w kontekście liturgii rzymskiej okresu Wielkiego Postu po Soborze Watykańskim II. Zauważa przy tym, że przesłanie Księgi Ezechiela zajmuje w niej ważne miejsce. Stawia pytanie o ideę nawrócenia rozumianego jako powrotu do Boga i odnowy duchowej człowieka w odniesieniu do pokutnego i chrzcielnego wydźwięku okresu Wielkiego Postu.

W ocenie pierwszego recenzenta wydawniczego, ks. prof. dr hab. Mariusza Rosika, o walorach pracy świadczy przede wszystkim to, że:

Każdy z rozdziałów prezentujących egzegezę Ezechielowych perykop akcentuje ich przesłanie w kontekście liturgicznym dnia dzisiejszego. Jest to jeden z największych walorów omawianej pozycji, ma ona bowiem wartość nie tylko naukową, ale także egzystencjalną i duszpasterską. Może posłużyć nie tylko do głębszego przeżycia Wielkiego Postu, ale także stać się materiałem pomocnym duszpasterzom w przygotowaniu homilii i katechez. Ostatni rozdział książki ma charakter na wskroś pastoralny, można więc uznać, że jest to dzieło o charakterze interdyscyplinarnym, łączące teologię biblijną, naukową egzegezę, liturgikę i teologię pastoralną.

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

Z kolei drugi recenzent wydawniczy, ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, zauważa, że:

Monografia posiada wysoką wartość merytoryczną oraz stanowi ważny wkład w ukazanie znaczenia tekstów biblijnych w liturgii i w życiu współczesnego człowieka. Autor bada w niej wpływ tekstów zawartych w Księdze Ezechiela na zawartość posoborowej liturgii rzymskiej okresu Wielkiego Postu. Dzięki tym badaniom można dostrzec wyraźny trend „powrotu do źródeł”, który był postulowany przez Sobór Watykański II. Teksty proroka Ezechiela są analizowane w szerszym kontekście czytań mszalnych, co pozwala na wydobycie styków intertekstualnych i pogłębienie przesłania tekstu prorockiego w kluczu chrystologicznym i egzystencjalnym.
ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

Pozostałe aktualności

Konkurs multimedialny o Janie Pawle II – relacja

W dniach 22-28 czerwca 2024 roku, dzięki wsparciu Instytutu Papieża Jana Pawła II, dzieci i młodzież z Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie uczestniczyły w wakacyjnym wyjeździe do Kasiny Wielkiej. W ramach tego wyjątkowego przedsięwzięcia zorganizowano konkurs...

czytaj dalej