Zapowiedź wydawnicza: Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 1

Opublikowano: 3 października 2022 r.

Już niebawem ukaże się kolejna publikacja Instytutu Papieża Jana Pawła II. Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 1 autorstwa ks. dr. hab. Zdzisława Struzika to jedna z czterech części serii podręczników skierowanych do nauczycieli i rodziców uczniów szkół średnich.

Poniżej prezentujemy fragmenty recenzji wydawniczych:

Biorąc pod uwagę, że program wychowania powinien opierać się na życzliwości i miłości wobec wychowanka, oraz stawiać za cel kształtowanie pełni jego człowieczeństwa, program wychowawczy zawarty w podręczniku Wychowanie do wartości. 1, autorstwa ks. dra hab. Zdzisława Struzika, prof. ucz., a przeznaczony dla uczniów szkół średnich – liceów i techników jest niewątpliwie cenną pozycją wspierającą i angażującą wszystkich uczestników procesu wychowawczego począwszy od rodziców, poprzez nauczycieli, wychowawców, opiekunów, samych zainteresowanych w procesie samowychowania, oraz środowiska wychowawcze – rodzinę, szkołę, różne wspólnoty, w tym wspólnotę Kościoła.
ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL

 

Autor recenzowanej publikacji słusznie zauważa, że współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście od wartości uniwersalnych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi. W związku z tym coraz trudniejsze staje się urzeczywistnienie wartości obiektywnych, które nie są zależne od preferencji i subiektywizmu. W monografii odnajdujemy wiele teoretycznych i praktycznych implikacji, które odnoszą się do aksjologii wychowania ujmowanego jako pomoc w zrozumieniu, kim człowiek powinien być, aby umiał odpowiedzieć na swe powołanie. W związku z tym publikacja wpisuje się w aktualny nurt prowadzonych rozważań teoretyczno-praktycznych nad aksjologią wychowania i jej praktycznym zastosowaniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole.
dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW

 

 

Publikację w wersji drukowanej można nabyć w naszym sklepie internetowym lub pobrać w wersji elektronicznej z repozytorium publikacji cyfrowych.

 

Pozostałe aktualności

Relacja z Dnia Otwartego UKSW

W sobotę 6 kwietnia 2024 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas Dnia Otwartego gościł setki kandydatów na studia. Czekali na nich wykładowcy, studenci oraz pracownicy administracyjni. Program Dnia Otwartego obejmował prezentacje jednostek...

czytaj dalej