„Mój profesor Wojtyła” – archiwum społeczne

Opublikowano: 19 października 2022 r.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza wszystkich chętnych do udziału w projekcie archiwum społecznego  „Mój profesor Wojtyła”. Celem archiwum jest pozyskanie oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych świadectw związanych z mniej znanym okresem życia przyszłego papieża Jana Pawła II, jakim była praca na uczelniach w Lublinie i Krakowie

Muzeum poszukuje pamiątek związanych z Karolem Wojtyłą jako profesorem w postaci m.in. zdjęć, relacji, listów, wspomnień i dzienników, które w przyszłości zostaną zdigitalizowane i udostępnione na stronie muzeum i w mediach społecznościowych.

Archiwum społeczne jest inicjatywą obywatelską, tworzoną przez świadków historii, wolontariuszy i pracowników Muzeum. Wolontariusze zaangażowani w projekt wezmą udział w cyklu szkoleń,  podczas których nauczą się digitalizacji zbiorów, obróbki fotografii, sporządzania fachowych opisów zdjęć w bazie danych, a także prowadzenia wywiadów ze świadkami  wydarzeń oraz transkrypcji nagranych wspomnień.

Temat archiwum społecznego nie jest przypadkowy. Karol Wojtyła był wykładowcą na uczelniach wyższych przez prawie ćwierć wieku, aż do wyboru na papieża. Był to okres niezwykle płodny pod względem dorobku naukowego, ale również w zakresie pracy dydaktycznej ze studentami. Prowadził wykłady, proseminaria oraz seminaria dla magistrantów i doktorantów. Kształcił swoich naukowych następców, ale też duchowo formował studentów poprzez rozmowy i wspólne wyjazdy. Właśnie wakacyjne wędrówki mocno integrowały społeczność akademicką z niezwykłym profesorem i pomagały budować relację mistrz – uczniowie.

Upływający czas sprawia, że jest to ostatni moment na dotarcie do współpracowników oraz studentów Karola Wojtyły. W ramach projektu zamierzamy spotkać się z  jak największym gronem świadków historii, którzy odkryją przed nami unikatowe zbiory osobiste. Dzięki zebranym materiałom związanym z Karolem Wojtyłą przybliżone zostanie nie tylko znaczenie naukowego dorobku, który stał się intelektualnym fundamentem papiestwa, ale też jego postać  jako profesora i nauczyciela.

Więcej informacji o projekcie na stronie muzeum www.mt514.pl/archiwumspoleczne oraz w mediach społecznościowych muzeum lub pod adresem mailowym archiwumspoleczne@mt514.pl

Realizację projektu „Mój profesor Wojtyła” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dane do kontaktu:

Ewa Celińska-Pyśk – kierownik Działu Wolontariatu

e.celinska-pysk@mt514.pl

tel. 575 954 358

 

 

Pozostałe aktualności

Konkurs multimedialny o Janie Pawle II – relacja

W dniach 22-28 czerwca 2024 roku, dzięki wsparciu Instytutu Papieża Jana Pawła II, dzieci i młodzież z Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie uczestniczyły w wakacyjnym wyjeździe do Kasiny Wielkiej. W ramach tego wyjątkowego przedsięwzięcia zorganizowano konkurs...

czytaj dalej