Relacja z międzynarodowej konferencji misjologicznej „Synodalne syntezy końcowe Kościoła w Afryce i Azji”

Opublikowano: 2 grudnia 2022 r.

1 grudnia 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja misjologiczna „Synodalne syntezy końcowe Kościoła w Afryce i Azji”, którą Instytut Papieża Jana Pawła II współorganizował z Katedrą Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Institutum Mazenodianum oraz portalem misyjne.pl. Prelekcje były wygłaszane w formie hybrydowej przez naukowców z Katedry Misjologii UKSW, a także łączących się online przedstawicieli Kościoła w Afryce (Uganda, Tanzania, Rwanda) i Kościoła w Azji (Uzbekistan, Turkmenistan, Rosja).

Poniżej prezentujemy szczegółowy program konferencji oraz relację fotograficzną:

 

Pozostałe aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA WOBEC WYZWAŃ W PRL”

W czwartek 18 maja w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”. Prelegentami byli wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jak powiedział Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, spotkanie to było częścią dużego projektu promocyjno-edukacyjnego pt. „Karol Wojtyła Polsce – Jan Paweł II światu”, służącego upamiętnieniu 45-lecia pontyfikatu papieża Polaka. Jest on skierowany zwłaszcza do młodych ludzi.

czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W całości będzie on poświęcony Kościołowi w Amazonii. Książka...

czytaj dalej