Podróże apostolskie Jana Pawła II na znaczkach Poczty Watykańskiej – Część 2. [FILM]

Opublikowano: 8 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy do obejrzenia drugiej części filmu, prezentującego znaczki Poczty Watykańskiej z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Przedstawia ona serie filatelistyczne, wyemitowane z okazji wizyt apostolskich ojca świętego z lat 1989-1998. W prezentacji ukazano 48 znaczków. Wśród nich znajdują się również trzy serie nie związane z papieskimi podróżami. Pierwsza pochodzi z roku 1995, w którym przypadało 100-lecie wynalezienia radia przez Guglielmo Marconiego (1874-1937). Druga, wyemitowana w 1996 r. upamiętnia pięćdziesięciolecie przyjęcia przez Karola Wojtyłę święceń kapłańskich, zaś trzecia pozycja, związana jest z mediolańską Światową Wystawą Filatelistyczną z 1998 r. Na niektórych znaczkach Poczty Watykańskiej uwieczniono fragmenty homilii i kazań św. Jana Pawła II. Należy jednak podkreślić, iż często wspomniane cytaty są niedokładne – ich treść nie zgadza się z oficjalnymi tekstami papieża. Ponadto niejednokrotnie na znaczkach umieszczono błędne daty wizyt Jana Pawła II w poszczególnych krajach. Z jakiego powodu? Dlaczego? To pytanie pozostawiamy otwarte. Film wzbogaca komentarz oraz muzyka. Prezentację zrealizował Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej IPJPII.

Pozostałe aktualności