Bożonarodzeniowe Anioły w Łodzi

Opublikowano: 15 grudnia 2022 r.

W Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi odbył się 14 grudnia br. wewnątrzszkolny konkurs plastyczny na najpiękniejszego anioła pt. „Tradycje bożonarodzeniowe – Aniołowie”. Patronat nad konkursem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Jego celem, poza rozwijaniem kreatywności, uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, było również kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Prace konkursowe były oceniane w trzech kategoriach: klas I-III, IV- VI oraz VII – VIII. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było samodzielne (lub z niewielką pomocą rodzica) wykonanie bożonarodzeniowego anioła dowolną techniką przestrzenną. Efektem konkursu są przepięknie wykonane anioły.

Serdecznie gratulujemy!

Pozostałe aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA WOBEC WYZWAŃ W PRL”

W czwartek 18 maja w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”. Prelegentami byli wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jak powiedział Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, spotkanie to było częścią dużego projektu promocyjno-edukacyjnego pt. „Karol Wojtyła Polsce – Jan Paweł II światu”, służącego upamiętnieniu 45-lecia pontyfikatu papieża Polaka. Jest on skierowany zwłaszcza do młodych ludzi.

czytaj dalej