Nowość wydawnicza: “W trosce o Kościół i rodzinę”

Opublikowano: 8 maja 2023 r.

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Naukowym UKSW wydał publikację W trosce o Kościół i Rodzinę. Księga Jubileuszowa dedykowana ks. prof. Adamowi Skreczce z okazji 40-lecia święceń kapłańskich i 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod red. M. Ozorowskiego.

Pracownicy i studenci Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragną niniejszą monografią podziękować za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną oraz wyrazić uznanie za wielowymiarową troskę o Kościół, za pracę i zaangażowanie na rzecz promowania prawdy o małżeństwie i rodzinie.

Ksiądz prof. dr hab. Adam Skreczko jest kapłanem Archidiecezji Białostockiej. Urodził się w 1957 roku w Korycinie, w skromnej, pobożnej rodzinie. Po ukończeniu Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku i przyjęciu święceń prezbiteratu w 1982 roku, został skierowany na studia specjalistyczne z nauk pedagogicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W 1988 roku wyjechał na studia z teologii małżeństwa i rodziny do Rzymu i studiował w Instytucie Jana Pawła II na Lateranie. Po powrocie do kraju pracował w Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Równolegle podjął pracę dydaktyczno-naukową w Instytucie Studiów nad Rodziną w Akademii Teologii Katolickiej przekształconej w 2000 roku w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził zajęcia z pedagogiki i teologii pastoralnej małżeństwa i rodziny. W latach 2007-2013 był Rektorem Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Dorobek naukowy Księdza Profesora jest imponujący i świadczy o tym, że jest wybitnym naukowcem o sprecyzowanych zainteresowaniach.

Pozostałe aktualności

Konkurs pt. „Śladami św. Jana Pawła II”

Dnia 28 czerwca 2024 roku w Ustrzykach Górnych odbył się konkurs pt. „Śladami św. Jana Pawła II”. Współorganizowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II konkurs przeprowadzony został podczas wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pełniących służbę liturgiczną w...

czytaj dalej