XIV Międzyszkolny Konkurs Papieski w Wołczynie

Opublikowano: 8 maja 2023 r.

26 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wołczynie odbyła się kolejna, XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Papieskiego, która w tym roku przebiegała pod hasłem: „Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II zajmowała szczególne miejsce. Papież nobilitował jej wartość nie tylko jako głowa Stolicy Apostolskiej, w rodzinie upatrywał też największą siłę napędową dla rozwoju dziejów. Uważał, że jest ona łącznikiem z naszą przeszłością i mostem do przyszłości.

Pytania konkursowe dotyczyły zagadnień związanych z rodziną i okazały się wielkim wyzwaniem dla uczestników. Musieli się oni wykazać bardzo dobrą znajomością biografii i nauczania Jana Pawła II w kontekście wiedzy o rodzinie.

W czasie, gdy komisja sprawdzała prace konkursowe, uczniowie zaprezentowali publiczności montaż słowno-muzyczny poświęcony Patronowi. Przedstawili ciekawostki z lat szkolnych i młodzieńczych tego wybitnego Polaka. Na zakończenie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Papież zza żelaznej kurtyny”, gdzie zostały przedstawione życie i pontyfikat Jana Pawła II jako człowieka, który zmienił losy wielu ludzi i narodów.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Pozostałe aktualności