Konferencja naukowa „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”

Opublikowano: 19 maja 2023 r.

18 maja 2023 r. w Auli im. Roberta Schumana na kampusie UKSW w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne przemiany w zakresie małżeństwa, rodziny i kultury w ujęciu interdyscyplinarnym”. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II, Wydziałem Teologicznym KUL, Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Bioetycznym Kołem Studentów WSR UKSW.

Sesję I dotyczącą aspektów teologicznych rozpoczął swoim wprowadzeniem do konferencji ks. dr hab. Józef Młyński, następnie uczestników przywitał dziekan WSR UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski. Ksiądz dziekan wygłosił także referat pt. System wsparcia małżeństwa i rodziny we współczesnym Kościele Polskim. Kolejnym prelegentem był ks. dr hab. Zdzisław Struzik z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW oraz Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, który przedstawił referat pt. Aksjologiczne podstawy wychowawcze w małżeństwie i rodzinie. Kolejnymi referentami byli: ks. prof. dr hab. Kazimierz Rynkiewicz z Ludwig Maximilian Universtität w Monachium (Ontologiczno-antropologiczna przemiana w obszarze „kultury ducha”. Wyzwanie dla współczesnej rodziny); prof. dr Krzysztof Bieliński CSsR z Accademia Alfonsiana w Rzymie (Miłość oblatywna Chrystusa fundamentem i źródłem relacji małżeńskich. Pareneza z Ef 5, 21-33 wobec wartości dominującego porządku społecznego); ks. dr Waldemar Świątkowski z Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (Starzeć się z godnością w napięciu transpersonalnym) oraz ks. dr hab. Mirosław Brzeziński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Wartości w życiu osób odbywających karę pozbawienia wolności).

II sesja konferencji była poświęcona aspektom społeczno-prawniczym. Moderatorem w tej części był ks. dr hab. Stanisław Biały z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Tematy referatów to: Sytuacja prawna dzieci osób transseksualnych zrodzonych po zmianie płci metrykalnej – dr hab. Helena Pietrzak, prof. ucz. z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; Współczesne techniki prokreacji medycznie wspomaganej a realizacja prokreacyjnego celu małżeństwa – ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. ucz. z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; Przemiany społeczno-kulturowe małżeństwa i rodziny w rozeznaniu duszpasterskim arcybiskupów Warszawy na podstawie analizy „Relacji pięcioletnich diecezji warszawskiej”, w okresie ostatniego półwiecza – ks. dr hab. Artur Antoni Kasprzak oraz Stałe elementy w promocji małżeństwa i rodziny. Analiza w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. – ks. dr hab. Stanisław Biały z Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW.

Sesja III to dyskusja nad problematyką społeczno-pedagogiczną. Dyskusję moderował ks. dr hab. Mirosław Brzeziński z KUL. Wygłoszono następujące referaty: Wspólnota czy wyobcowanie – o alternatywnych formach współczesnego życia rodzinnego – dr hab. Agnieszka Regulska, prof. ucz. (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW); Budowanie relacji międzyludzkich w erze cyfrowej zmiany – wartość bliskich więzi – dr Marta Laskowska (Uniwersytet Opolski); Wsparcie socjalne rodziny w kontekście przeobrażeń społecznych XXI w. jako wyzwanie dla polityki społecznej – ks. dr hab. Józef Młyński, prof. ucz. (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); Czy współczesne przemiany małżeństwa, rodziny i kultury mają wpływ na zdrowie? – dr Justyna Stępkowska (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW); Rodzina ukraińska w obliczu wojny: społeczne konsekwencje zbiorowej traumy – dr hab. Jurij Paczkowski, prof. ucz. (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina); Zdrowie psychiczne i jakość życia a zdolność do równoważenia relacji: rodzina i życie zawodowe – ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. ucz. (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy).

Omawiane i żywo dyskutowane tematy konferencji dotyczyły przemian, które dokonują się we współczesnym świecie i zmieniają oblicze, istniejącego dotychczas, tradycyjnego modelu rodziny. Jednocześnie ukazują, że współczesne zmiany przynoszą nowe problemy w tym zakresie, które dotyczą zarówno aspektów społecznych i kulturowych, ale również psychologicznych, pedagogicznych i prawnych.

Pozostałe aktualności

Obóz zimowy z Janem Pawłem II

W dniach 13–20 stycznia 2024 roku dzieci z Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie uczestniczyły w  obozie zimowym „Śladami Jana Pawła II”. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Ponad sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała do...

czytaj dalej

Nowa Era Dostępu do Kultury: Mazowiecka Platforma e-Kultura

Zapraszamy do odkrycia bogactwa kulturowego Województwa Mazowieckiego w nowym wymiarze. Dzięki realizacji projektu e-Kultura każdy może podążać śladami sztuki, historii i tradycji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych. Instytut Papieża Jana...

czytaj dalej