NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Opublikowano: 13 czerwca 2023 r.

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydał  XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W całości jest on poświęcony Kościołowi w Amazonii. Punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest „Posynodalna Adhortacja Apostolska Querida Amazonia” papieża Franciszka. Książka jest podzielona na trzy części, na które łącznie składa się osiemnaście artykułów podnoszących kwestie m.in. wyzwań stojących przed Kościołem dla terenów i ludności Amazonii, działalność misyjna, a także bogata kultura, sztuka i architektura Amazonii. Publikacja posiada również aneks ze zdjęciami ukazującymi pracę misyjną oraz codzienność mieszkańców tej pięknej i wyjątkowej części świata.

Rozprawy i Monografie. Tom XXXI Kościół w Amazonii

Rozprawy i Monografie. Tom XXXI Kościół w Amazonii

Pozostałe aktualności