Zapowiedź wydawnicza: “Droga synodalna w Kościołach pozaeuropejskich”

Opublikowano: 20 czerwca 2023 r.

Już niebawem nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Wydawnictwa Naukowego UKSW ukaże się publikacja Droga synodalna w Kościołach pozaeuropejskich pod redakcją naukową ks. dra hab. Z. Struzika i o. prof. Tomasza Szyszki. Książka jest pokłosiem Ogólnopolskiej konferencji misjologicznej, która odbyła się 16 grudnia 2021 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie misjolodzy, biskupi i misjonarze z całego świata omawiali obszary i przejawy synodalności w różnych kontekstach kulturowych i geograficznych. W publikacji znajdą się artykuły autorstwa m.in. ks. dr hab. Andrzeja Pietrzaka, prof. KUL; ks. dr hab. Piotra Piaseckiego, prof. UAM; ks. dr hab. Zdzisława Struzika (IPJPII); ks. dr hab. Tomasza Szyszki, prof. UKSW. Książka zawiera ponadto refleksje misjonarzy o synodalności autorstwa: biskupa Dariusza Kałuży MSF, o. Symeona Stachery OFM czy o. Beniamina Remiorza SVD.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Droga synodalna w Kościołach pozaeuropejskich

Pozostałe aktualności