Publikacja “Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach”

Opublikowano: 17 października 2023 r.

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Jasnogórskim Instytutem Maryjnym objął patronatem wydanie opracowanego przez Zbigniewa Biernackiego album Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach.

Zbigniew Biernacki to zasłużony, częstochowski antykwariusz i kolekcjoner, który w swoją nową publikację przygotował na temat jasnogórskiego obrazu. Powstała ona z wielkiej zawodowej pasji, a nade wszystko z miłości do Matki Bożej Częstochowskiej. Niniejszy album prezentuje część pokaźnej kolekcji pocztówek autora. Publikacja ta dokumentuje przejawy maryjności Polaków, a konkretnie recepcję wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w polskiej tradycji i kulturze. W albumie można prześledzić fenomen obecności obrazu jasnogórskiego w dziejach ojczystych i kulturze polskiej oraz jego niezwykłą rolę w budowaniu tożsamości narodowej pokoleń Polaków w kraju i na emigracji. Cennym walorem książki jest jej dwujęzyczna edycja, polsko-angielska, która umożliwia dotarcie z jej przesłaniem do zainteresowanych czytelników innych narodowości.

Wydanie albumu wpisuje się w czas ważnych rocznic jasnogórskich przypadających w 2023 roku, a są to 350-lcie śmierci obrońcy Jasnej Góry, bohaterskiego przeora o. Augustyna Kordeckiego (+1673), 70-lecie Apelu Jasnogórskiego zainicjowanego w sanktuarium w 1953 roku w okresie uwiezienia bł. Stefana kard. Wyszyńskiego oraz 40-lecie istnienia dwumiesięcznika „Jasna Góra”.

 

Pozostałe aktualności