Święto Patrona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Jana Ziei

Opublikowano: 14 marca 2024 r.

We wtorek 12 marca 2024 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa miały miejsce obchody święta Patrona – ks. Jana Ziei. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystej Mszy świętej, której przewodniczyli: ks. Adam Łukiewicz – proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole oraz ksiądz prałat Tadeusz Huk. W trakcie wspólnej modlitwy nawiązującej do postaci ks. Ziei, wśród młodzieży, jak i przybyłych gości zapanowała atmosfera głębokiej zadumy i wzruszających emocji.

Po Mszy świętej głos zabrała Dyrektor szkoły Pani Iwona Uryć-Kaszuba, która przywołała moment nadania imienia patrona oraz poświęcenia sztandaru szkoły. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa jest pierwszą placówką noszącą imię tego niezwykłego kapłana. To zaszczytne imię nadano placówce 16 marca 2017 roku. Ksiądz Jan Zieja dzieciństwo spędził w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka, we wsi Ossa. Dlatego postać księdza z Ossy jest obecna w podejmowanych przez placówkę działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Podczas uroczystości, Pani Dyrektor przedstawiła główne cele, zadania i idee ośrodka. Skierowała serdeczne podziękowania wszystkim osobom związanym z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym, w szczególności Panu staroście Marianowi Niemirskiemu, wicedyrektorowi Rafałowi Kądzieli oraz Pani Annie Trzeciakowskiej, która została uhonorowana kwiatami. Następnie uczniowie zaprezentowali występ artystyczny.

Po części artystycznej przemówienia wygłosili zaproszeni goście, którzy nawiązali do historii ks. Jana, jego wyjątkowych osiągnięciach i znaczeniu dla polskiego społeczeństwa.

Ksiądz Jan był naczelnym kapelanem Szarych Szeregów, współpracownikiem Rady Pomocy Żydom „Żegota” oraz współtwórcą i działaczem Komitetu Obrony Robotników. Za swoją służbę został wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Wydarzenie było nie tylko okazją do uczczenia Patrona szkoły, ale również do podjęcia refleksji nad jego dziedzictwem. Uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia Izby Pamięci ks. Jana Ziei, która znajdowała się nieopodal ośrodka. W tym specjalnie przygotowanym wnętrzu zgromadzono pamiątki związane z życiem i działalnością ks. Ziei, umożliwiające zainteresowanym bliższe zapoznanie się z jego historią oraz dziedzictwem. Izba Pamięci stanowiła ważne uzupełnienie tej uroczystości. Pozwoliła oglądającym pogłębić wiedzę o życiu i dokonaniach wybitnej postaci ks. Jana, która może stać się piękną inspiracją dla młodych ludzi w swojej twórczości i służbie kapłańskiej.

Pozostałe aktualności